IMPEL Logo

Av Turizmi ile Bağlantılı Yasadışı Faaliyetlerle Mücadele

2018

Devam ediyor

Proje tanımı ve amaçları

2015 yılında, Slovenya'daki avcılık yönetmeliği kapsamında, birkaç Üye Devlet tarafından yararlı bulunan yumuşak ve sert kontrol önlemleri ile ‘kapalı’ düzenleyici sistemin iyi bir örneği incelenmiştir. Bu nedenle, sistemin pratikte nasıl işlediğini görmek için 2017 yılında Slovenya'da bir çalışma teftişi düzenlenmiştir.
2019-2020 yıllarında üye ülkelerden, Birdlife üyelerinden ve Face-üyelerinden müfettişlere çevrimiçi bir anket gönderilmiştir. Ankete verilen yanıtların analizine dayanarak 2021 yılında ortak bir denetim için iki ülke seçilecektir.

Beklenen sonuçlar:

  • Üç farklı bakış açısına (Yetkililer – Birdlife ortakları – FACE ortakları) dayanarak yasadışı av turizmine göre sorunun kapsamının rapor-analizi.
  • Av turizmi alanında ortak bir denetime yol açacak ve yasadışılıkları araştıracak (uygulama) bilgi alışverişi.
  • Birlikte çalışan müfettiş ağını genişletin.
  • Av turizmi ile bağlantılı yasadışı faaliyetlerin önlenmesine katkıda bulunabilecek iyi uygulama örneklerinin belirlenmesi.
  • Number: 2021/09, 2020/17, 2019/14, 2018/13 – Status: Devam ediyor – Period: 2018 – Topic: Doğa koruma - Tags:

    Subscribe to our newsletter