IMPEL Logo

Yasa dışı yeraltı suyu sondajı ve çıkarımlarıyla mücadele (TIGDA)

2021

Devam ediyor

Proje tanımı ve amaçları

Yeraltı suyu, çevre ve farklı insan faaliyetleri için değerli bir kaynaktır ve öyle olmaya devam etmektedir. Bu kaynak üzerindeki çevresel ve antropojenik baskılar arasında iklim değişikliği (kuraklık, sel vb.), (aşırı) su çekimi ve kirlilik (noktasal kaynak ve yayılma) yer almaktadır. Suyun yeniden kullanımı, su tamponlama ve infiltrasyon, taze yeraltı suyuna olan ihtiyacımızı azaltmanın yanı sıra depolamayı yenilemek için olası önlemlerden bazılarıdır. Bununla birlikte, yeraltı suyu sondajı ve çekimi farklı amaçlar için gerekli olmaya devam edecektir. Yeraltı suyu sıkıntısı artık sadece kurak ya da Akdeniz ülkelerine özgü bir sorun değildir. Son zamanlarda yaşanan uzun süreli kuraklık dönemleri, Avrupa'daki tüm üye devletlerde ve ülkelerde yeraltı suyu kaynaklarının dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerektiğini (su çekmenin yanı sıra yeniden doldurma) tekrar tekrar ortaya koymuştur

.

Bu proje, yeraltı suyu sondaj ve çekimlerinin nasıl yönetileceğine ilişkin bilgi ve iyi uygulamaların paylaşılmasını amaçlamaktadır. Bu, yasadışı sondaj ve yeraltı suyu (aşırı) çekimini azaltmak ve böylece yeraltı suyu kütlelerinin niceliksel ve niteliksel olarak iyi bir duruma ulaşmasına yardımcı olmak için farklı üye devletlerde uygulanan özel izin koşullarını, akreditasyonları ve uygulama araçlarını ve yöntemlerini içerecektir. Üye ülkelerdeki farklı akiferler ve akitardlar bu amaçlar doğrultusunda delindiğinden, üye ülkelerin aşağıdaki konularda bilgi paylaşması veya rehberlik etmesi faydalı olacaktır:

  • Yeraltı sularının korunması (sondaj, kurulum ve işletme) için hangi özel mevzuat ve gerekliliklerin mevcut olduğu
  • Bu mevzuatın uygulanması için hangi özel yöntemlerin kullanıldığı (saha ziyaretleri, kontrol listeleri, uzman kullanımı, en iyi uygulamalar).

Bu projenin ilk aşamasındaki amacı, üye devletlerden yukarıda belirtilen iki konuya ilişkin veri toplamaktır. Daha sonraki aşamalarda yeraltı suyu sondajı & su çıkarma mevzuatı ve uygulama konularında rehber dokümanlar hazırlanacaktır.

İlgili dosyalar/bilgiler

  • Su Çerçeve Direktifi (2000/60/EC)
  • Yeraltı suyu direktifi (2006/118/EC)
  • Çevresel uyum ve yönetişimin iyileştirilmesine ilişkin eylem planı (COM 2018/10)

Number: 2021/08-WP4 – Status: Devam ediyor – Period: 2021 – Topic: Su ve toprak - Tags:

Subscribe to our newsletter