IMPEL Logo

TFS Liman projesi I-II

2003 - 2006

Tamamlandı

Proje tanımı ve amaçları

Bu projelerin amacı, 259/93 sayılı AB Tüzüğü ve Basel Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere, uygulayıcı makamlar arasındaki işbirliğini geliştirerek atık sevkiyatı yönetmeliğinin Avrupa'da uygulanmasını iyileştirmekti.

Projeler çeşitli iyileştirme seviyeleri belirledi. Katılımcı limanlarda uygulayıcılardan oluşan bir ağ oluşturuldu ve ikinci aşamada genişletildi. Bu ağ, yönetmelik ihlalleri, yorum farklılıkları ve uygulama bilgisi hakkında bilgi alışverişinde bulunmak için kullanıldı. Daha da önemlisi, bu ağ fiili ortak uygulama faaliyetlerini planlamak için kullanılmıştır. Standart uygulama yöntemleri geliştirildi ve kullanıldı, ortak öncelikler belirlendi ve ortak eylemler gerçekleştirildi. Böylece proje, hem İç (atık) Pazarın bütünlüğüne hem de Avrupa atık sevkiyat yönetmeliğinin ardındaki çevresel amaçlara önemli bir katkı sağlamıştır. Yakın gelecekte, ilk projede edinilen deneyimler ve katılımcı liman sayısının artırılmasıyla ikinci bir proje gerçekleştirilecektir.

İlgili dosyalar/bilgiler

Seaport I:

Seaport II:

Number: 2003/05 - 2005/08 – Status: Tamamlandı – Period: 2003 - 2006 – Topic: Atık ve TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter