IMPEL Logo

E-atıkların sınır ötesi sevkiyatları

2010

Tamamlandı

Proje tanımı ve amaçları

WEEE Yeniden Düzenleme Teklifinin Uygulanabilirliği ve Yürütülebilirliği (2009)

IMPEL daha önce önerilen ve mevcut çevre yasalarının uygulanabilirlik ve icra edilebilirlik (P&E)
konularını incelemek için bir kontrol listesi geliştirmiştir. Aralık 2008'de Komisyon, WEEE Direktifi için bir Yeniden Düzenleme Teklifi kabul etmiştir. Bu rapor, IMPEL kontrol listesine dayalı olarak tekliften kaynaklanan P&E konularının bir değerlendirmesini açıklamaktadır.  Rapor, anket yanıtlarının ve çalıştay tartışmalarının sonuçlarının bir sentezini sunmakta ve çok çeşitli P&E konularını vurgulamaktadır.

Yasadışı E-atık ihracatı ile mücadele (2010)

Elektronik atıkların (e-atık) yasal ve güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi, özellikle gelişmekte olan ülkelerde insan sağlığı ve refahı açısından feci sonuçlar doğuran ve çevreye ciddi zararlar veren bir sorun olarak yıllardır pek çok ülkenin önünde durmaktadır. Çok sayıda Uluslararası Yasa ve Yönetmelik, vicdansız işletmecilerin, zehirli maddeleri ortadan kaldırmak ve etkisiz hale getirmek için çevreye duyarlı ancak daha pahalı olan tam geri dönüşüm seçeneğini kullanmak yerine, e-atıkları yurtdışında ucuz ve yasadışı bir şekilde bertaraf ederek kar elde edebildikleri küresel pazarı düzenlemekte şimdiye kadar başarısız olmuştur. Bu proje, katılımcı üye devletlerin bu soruna kendi katkılarını daha iyi anlamalarına ve yasadışı e-atık ihracatı sorunuyla daha etkili bir şekilde nasıl mücadele edebileceklerine yardımcı olmayı amaçlamıştır.

 

Number: 2009/11 - 2010/18 – Status: Tamamlandı – Period: 2010 – Topic: Atık ve TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter