IMPEL Logo

Atık Varış Yerlerinin Doğrulanması

2003

Tamamlandı

Proje tanımı ve amaçları

Proje, katılımcı ülkelerde denetimler gerçekleştirerek ve atık akışlarını nihai varış yerlerine kadar takip ederek, atık sevkiyatlarının gözetimi ve kontrolüne ilişkin 259/93 sayılı AB Yönetmeliği (Atık Sevkiyat Yönetmeliği WSR) çerçevesinde atık varış yerlerinin doğrulanması konusunda işbirliğini ve bilgi alışverişini artırmayı amaçlamıştır.

Proje sonuçları

 • Katılımcı ülkelerdeki uygulama makamları ağı daha da geliştirilmiş ve katılımcı ülkelerdeki ana atık bertaraf ve işleme tesislerinin denetiminden sorumlu uygulama makamları için irtibatlar belirlenmiştir. Bununla birlikte, ilgili kuruluşların görevlerinde, yetkinliklerinde ve yetki alanlarında büyük farklılıklar vardır. Ayrıca üç günlük ön bildirimin ulusal mevzuata uygulanma şekli de farklılık göstermektedir;
 • Mevcut yöntemler ve deneyimler temel alınarak atık sevkiyatlarının doğrulanması için bir yöntem (el kitabı) geliştirilmiştir. Yöntem, idari kontrolleri, 'yerinde' denetimleri ve ilgili (icra) makamları arasında bilgi alışverişi yöntemini içermektedir;
 • Atık sevkiyatları doğrulanmıştır. Katılımcı ülkeler bildirilen 25 atık sevkiyatını kontrol etmeyi amaçlamıştır. Nihayetinde on bir denetim 'beşikten mezara' kontrol edildi. Bir dizi bildirimin (25 bildirimden 7'si) 'kullanımda' olmadığı ortaya çıktı. Üç vakada usulsüzlük tespit edilmiştir. Sonuçlar, gelecekte yönetmeliğin uygulanmasının daha da iyileştirilmesi için girdi sağlamaktadır;
 • Bir dizi nedenden dolayı üç günlük ön bildirimin uygulanmasının çok zor olduğu görülmüştür. Önceden bildirim, otomatik olarak sorumlu uygulama makamı olmayan ülkenin/bölgenin Yetkili Makamına/ Makamlarına yapılmaktadır. Ayrıca sevkiyatları doğrulamak için birkaç günlük bir zaman diliminde denetim kapasitesinin planlanmasının zor olduğu görülmüştür;
 • Pratik deneyimler ve bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Öneriler

Projenin deneyimleri ve uygulama sonuçlarına dayanarak aşağıdaki öneriler verilebilir:

 • Avrupa Komisyonu, 295/93 sayılı AB Tüzüğünün revizyonu kapsamında üç günlük ön bildirim yükümlülüklerini yeniden gözden geçirmelidir. Bildirim prosedürü, örneğin bildirimlere ilişkin elektronik veri alışverişini (EUDIN gibi) teşvik ederek, bu bildirimlerden sorumlu makamlar ile uygulamadan sorumlu makamlar arasında da yeterli bir şekilde uygulanabilecek şekilde düzenlenmelidir;
 • (Revize edilmiş) 259/93 sayılı Tüzük, Üye Devletleri, uygulama eylemlerinin işlemleri hakkında yıllık bir rapor vermekle yükümlü kılmalıdır. Bu sonuçlar Komisyon'un görevlendireceği bir çalışma grubu tarafından analiz edilmeli ve tüzüğün daha da iyileştirilmesi için kullanılmalıdır;
 • Üye Devletler üç günlük ön bildirimin uygulanmasına ilişkin deneyimlerini rapor etmeleri için teşvik edilmelidir. (Gözden geçirilmiş) 259/93 sayılı Yönetmelik bu yükümlülüğü öngörmelidir.
 • IMPEL/IMPEL-TFS, atık sevkiyatları yönetmeliği & uygulama, tam iletişim bilgileri, atık katalogları/referans kitapları vb. ile ilgili bilgileri içeren kapsamlı bir internet sitesi üzerinde çalışmalıdır;
 • Yetkili makamlar ve/veya uygulama makamları, ulusal düzeyde bir merkezi koordinasyon noktası atamalıdır, ayrıca bildirim prosedürünün (uygulanmasına) ilişkin sorumlulukların bölgesel düzeyde belirlendiği durumlarda. Ayrıca Yetkili - ve icra makamları, doğru "doğrulama denetimlerini" mümkün kılmak için üç gün önceden bildirim veri sistemlerine daha iyi erişim üzerinde çalışmalıdır;
 • Proje yönetimi, daha fazla AB ülkesi ile kurulan işbirliğini genişletmeyi, proje odağını yeşil listedeki atıklar ve bildirilmemiş atıklarla genişletmeyi ve stratejik düzeyde (birden fazla icra makamının katılımıyla) sınır geçiş noktalarındaki denetimlere odaklanmayı önermektedir.

İlgili dosyalar/bilgiler

Doğrulama projesi - faz II:

 

Number: 2003/06 - 2004/16 – Status: Tamamlandı – Period: 2003 – Topic: Atık ve TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter