IMPEL Logo

Atık sevkiyatı denetim planlaması

2015 - 2016

Tamamlandı

Proje tanımı ve amaçları

1013/2006 sayılı Atık Sevkiyat Yönetmeliğinin (WSR) yeni Md. 1013/2006 sayılı Atık Sevkiyat Yönetmeliği'nin (WSR) 50 (2a) maddesi, AB Üye Devletlerinin 1 Ocak 2017 tarihine kadar tüm coğrafi bölgelerinde bir veya daha fazla denetim planı (IP) oluşturmasını öngörmektedir. Bu planlar WSR Madde 50(2) kapsamındaki denetimlerle ilgilidir. WSR Madde 50(2), yani 2008/98/EC sayılı Direktif Madde 34 uyarınca işletmeler, teşebbüsler, komisyoncular ve bayiler. 2008/98/EC sayılı Direktifin 34. Maddesi uyarınca atık sevkiyatları ve ilgili geri kazanım ya da bertaraf işlemlerine ilişkin denetimler. IMPEL-TFS 2014 konferansı sırasında katılımcılar, WSR gereklilikleri doğrultusunda bir denetim planı için standart bir format/şablon veya en azından bir kılavuz geliştirilmesi gerektiğini ve bunun IP'leri de daha karşılaştırılabilir hale getireceğini ifade etmişlerdir. Ayrıca mevcut planların, deneyimlerin ve önceliklerin paylaşılmasını desteklediler.

Hedefler:

  • Denetim Planı (IP) için bir kılavuz geliştirmek;
  • IP'lerle ilgili en iyi uygulamaların ve deneyimlerin paylaşılması için bir platform oluşturmak (IMPEL-TFS Basecamp kullanarak).

Sonuç olarak, Üye Devletler aynı veya eşdeğer IP unsurlarını kullanarak karşılaştırılabilir denetim planları hazırlayabilmelidir, örneğin risk değerlendirmesi ile ilgili. Bu, eşit bir oyun alanı yaratmak için önemlidir, zira WSR'nin uygulanmasında halihazırda büyük farklılıklar bulunurken, Avrupa içinde yasadışı kaçakçılık ve liman atlama ciddi zorluklar teşkil etmektedir (bkz. IMPEL-TFS Uygulama Eylemleri III Final raporu).

İlgili dosyalar/bilgiler

 

Number: 2015/04-2016/05 – Status: Tamamlandı – Period: 2015 - 2016 – Topic: Atık ve TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter