IMPEL Logo

Atık sahaları

2011 - 2014

Tamamlandı

Proje tanımı ve amaçları

Özellikle elektronik atıklar, ömrünü tamamlamış araçlar ve bunların Avrupa'dan Afrika'ya kadar uzanan bileşenleri olmak üzere dünya genelindeki sorunlu atık akışları göz önünde bulundurulduğunda, uzmanlar yasadışı atık akışlarının kaynaklarının ve bu atıkların ihracat öncesinde toplandığı, depolandığı ve/veya işlendiği “upstream” tesislerin daha etkin bir şekilde hedef alınması gerektiği konusunda mutabık kalmışlardır.

.

Atıklara ilişkin 2008/98/EC sayılı Direktifin 34(1) maddesi uyarınca, atık işleme faaliyetlerini yürüten kuruluşlar veya teşebbüsler, profesyonel olarak atık toplayan veya taşıyan kuruluşlar veya teşebbüsler, komisyoncular ve bayiler ve tehlikeli atık üreten kuruluşlar veya teşebbüsler yetkili makamlar tarafından uygun periyodik denetimlere tabi tutulacaktır.

2011-2014 yılları arasında yürütülen “Atık Sahaları” projesi, bu atık akışlarının ve tesislerin daha iyi anlaşılmasını, bilgi ve en iyi uygulamaların paylaşılmasını ve saha tespiti, denetimi ve takibine ilişkin rehber dokümanların geliştirilmesini amaçlamıştır.

Proje ekibi ilk aşamada IMPEL üyesi ülkelere gönderilen anketlerden ve mevcut rehber dokümanların analizinden bilgi toplamıştır. Bir uzman çalıştayı, çevre yetkilileri, gümrük, polis, sanayi ve araştırma kurumlarından uzmanlar arasında bir tartışma forumu işlevi görmüş ve öngörülen rehberlik araçları için girdi üretmiştir. Bir “el kitabı” ve bir “saha rehberi” olan bu belgeler üye ülkelerde deneme denetimlerinde test edilmiştir. Bu testlerin sonuçları, projenin ikinci aşamasında Atık Sahaları kılavuzunun nihai haline getirilmesinde kullanılmıştır

.

 

 

Number: 2011/21 - 2012/18 - 2013/19 - 2014/03 – Status: Tamamlandı – Period: 2011 - 2014 – Topic: Atık ve TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter