IMPEL Logo

Doğal Ortamda Atık Su (WiNE)

2017

Devam ediyor

Proje tanımı ve amaçları

Bu çalışma paketi, Üye Devletlere su döngüsü içerisinde Döngüsel Ekonomiye geçiş konusunda yardımcı olmayı hedeflemektedir. Su kullanımı ve yeniden kullanımı (arıtılmış atık suların alternatif bir su kaynağı olarak kullanılması) açısından kentsel, endüstriyel ve gıda üretimi su yönetimindeki iyi uygulamaların paylaşılması yoluyla, sıfır kirlilik çözümlerine katkıda bulunabilecek su kullanım verimliliği (hem kalite hem de miktar yönlerini dikkate alarak) açısından çözümlerin belirlenmesi ve iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu projenin önceki aşamalarında, endüstriyel düzeyde, geri dönüşüm faaliyetleri içindeki su kullanımına erişmek amaçlanmış ve kalite ve miktar yönlerini birleştiren yeni bir gösterge (Su Döngüsellik Endeksi) geliştirilmiştir. Petrol rafinerisi, kağıt hamuru ve kağıt fabrikası, atık su arıtma tesisi gibi belirli endüstriyel tesislere uygulanmış ve 2020/21 döneminde Endeksin yerel/bölgesel faaliyetler için uygunluğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Bu proje, hem kalite hem de miktar yönlerini dikkate alarak verimli bir su kullanımı yoluyla döngüsel ekonomiye geçişi teşvik etmek için çeşitli çevre mevzuatını birbirine bağlayan yeni araçlar geliştirmeyi ve/veya bir öncekini (Su Döngüsellik Endeksi) iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, süreç veya faaliyet içerisinde su kullanımı
ve yeniden kullanım (arıtılmış atık suların alternatif su kaynağı olarak kullanılması), su kalitesi yönetimi, çamur yönetimi, su kaynakları kullanımı ve enerji dengesi açısından en iyi uygulamaların belirlenmesi ve ilişkilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu nedenle, Su Döngüsellik Endeksi'nin uygulanmasıyla, tesislerde, faaliyetlerde ve nihai ürünlerde “yeniden kullanım/döngüsel pazarları”teşvik etmek için en iyi çözümlerin bulunması öngörülmektedir; bu çözümler sadece suyun daha verimli (miktar ve kalite) kullanımıyla sonuçlanmakla kalmayacak, aynı zamanda sıfır kirliliğe katkıda bulunacak çözümler ve mümkün olduğunda su-gıda-enerji-ekosistem bağlantıları dahilinde olacaktır.

Çalışmanın bir diğer ilgili sonucu da mesleki eğitimin geliştirilmesi, bilginin yayılması ve ECA 9 maddelik Eylem Planı'nın uygulanması için gerekli olan kırsal alanlarda uyum güvencesinin sağlanması olacaktır.

 

Number: 2020/13, 2019/10, 2018/07, 2017/10 – Status: Devam ediyor – Period: 2017 – Topic: Su ve toprak - Tags:

Subscribe to our newsletter