IMPEL Logo

AEEE Madde 17 Serbest Sürücüler Projesi

2019

Devam ediyor

Proje tanımı ve amaçları

2012/19/EU sayılı WEEE direktifine göre (sırasıyla uygulanan ulusal yasa: örneğin Almanya'da ElektroG) her elektrikli ve elektronik ekipman üreticisi, sattıkları ürünler atık haline geldiğinde (örneğin WEEE) sorumluluklarını yerine getireceklerinden emin olmak için ulusal sicile (Almanya: stiftung elektro-altgeräte register) kaydolmak zorundadır.

Ortak bir Avrupa sicili bulunmamaktadır. Bir ülkede yerleşik bir üretici, ürünlerini yerleşik olmadığı başka bir Avrupa ülkesinde satmak istediğinde, o ülkede WEEE direktifine göre yükümlülüklerini (özellikle kayıt) yerine getirmesi gereken yetkili bir temsilci ataması gerekmektedir.

Bir üretici yetkili bir temsilci atamadığında, ulusal düzenleyici otoritenin onu yurtdışında (örneğin kendi ülkesinde) kovuşturması zordur. Bu nedenle düzenleyici makamların birlikte çalışması gerekmektedir. Çözümlerden biri, sınır ötesi serbest kaçakçıları (tescilsiz üreticiler), üreticinin işyerinin bulunduğu ülkedeki yetkili ulusal makamın dikkatine sunmaktır. Bu şekilde, kovuşturma veya ilgili belgelerin tercümesi ile ilgili daha az zorluk yaşanır.

Birlikte daha iyi çalışabilmek için düzenleyici kurumların bilgi alışverişinde bulunabilecekleri bir platforma / SharePoint'e ihtiyaçları vardır. Uygulama ve kovuşturma için gerekli raporların iletilmesinden diğer üye devletlerde kimin sorumlu olduğunu bilmeleri gerekir.

İlgili dosyalar/bilgiler

Madde 17 WEEE 2012/19/EU: Yetkili temsilci:

  • Her üye devlet, madde 3(1)(f)(i) ila (iii)'de tanımlandığı üzere başka bir üye devlette yerleşik bir üreticinin, madde 3(1)(f)(i) ila (iii)'e istisna olarak, kendi topraklarında yerleşik bir tüzel veya gerçek kişiyi, söz konusu üreticinin bu direktif uyarınca kendi topraklarındaki yükümlülüklerini yerine getirmekten sorumlu yetkili temsilci olarak atamasına izin verilmesini sağlayacaktır.
  • Her üye devlet, Madde 3(1)(f)(iv)'de tanımlanan ve kendi topraklarında yerleşik olan ve yerleşik olmadığı başka bir üye devlete EEE satan bir üreticinin, söz konusu üye devletin topraklarında bu direktif uyarınca söz konusu üreticinin yükümlülüklerini yerine getirmekten sorumlu kişi olarak o üye devlette yetkili bir temsilci atamasını sağlayacaktır.
  • Yetkili bir temsilcinin atanması yazılı vekaletname ile olacaktır.

 

Number: 2021/05, 2020/05, 2019/08 – Status: Devam ediyor – Period: 2019 – Topic: Atık ve TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter