IMPEL Logo

IMPEL projects

  Reset filters

  1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  1999 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2024
  Su ve toprak Kesişen araçlar ve yaklaşımlar Doğa koruma Atık ve TFS Endüstri ve hava
  Devam ediyor Tamamlandı

  Filter by tags

  good practice water

  Sector

  soil

  action

  enforcement

  topic/legislation

  Waste Shipments Directive
 • Gemi Geri Dönüşümü (Önceki Ömrünü Tamamlamış Gemiler)

  2019

  Devam ediyor

  2017 yılında dünya genelindeki gemilerin %65'i sökülmek üzere Güney Asya'daki karaya oturtma tersanelerine (örneğin Hindistan, Pakistan ve Bangladeş) satılmıştır; bu durum, özellikle de bu gemilerin 2017 yılında karaya oturtulan tüm sökülmüş gemilerin %80'inin gros tonajını oluşturduğu göz önünde bulundurulursa, önemli çevresel ve sağlık etkileri anlamına gelmektedir. Güney Asya'da karaya oturtulan gemilerin yasadışı ihracatı ve atık sevkiyatı ile gemi geri dönüşüm yönetmeliklerinin etrafından dolaşılması halen devam etmektedir. Bangladeş, Hindistan ve Pakistan, 2019 yılında küresel olarak sökülen gros tonajın neredeyse %90'ını oluşturmaktadır ve bu gemilerin bir kısmı ya Avrupa'dan yasadışı olarak ihraç edilmiş ya da yönetmelikler atlatılarak "yasal" olarak ihraç edilmiştir.

  [Read more]
 • 'Endüstriyel kazalardan çıkarılan dersler' konulu seminer dizisi

  1999

  Devam ediyor

  Yeni kazaların önlenmesi için endüstriyel kazalara ilişkin veri toplanması ve analizi gereklidir. Müfettişlerin, gerçekte ne olduğunu ve bu tür durumlarda hangi önlemlerin alındığını anlayabilmeleri için kaza durumlarının örneklerine sahip olmaları gerekir.

  [Read more]
 • WEEE Direktifinin Uygulanması

  2017

  Tamamlandı

  Elektrikli ve elektronik ekipman atıkları (AEEE) AB'de en hızlı büyüyen atık akışlarından biridir. 2005 yılında yaklaşık 9 milyon ton atık üretilmiştir ve 2020 yılına kadar bu rakamın 12 milyon tonun üzerine çıkması beklenmektedir. AEEE, kısmen tehlikeli de olan karmaşık bir malzeme ve bileşen karışımı içermektedir. Düzgün yönetilmeyen AEEE'ler önemli çevre ve sağlık sorunlarına neden olabilir. Ayrıca, elektronik üretimi kıt ve pahalı kaynakların kullanımını gerektirmektedir.

  [Read more]
 • IMPEL üyeliğinin genişletilmesi

  2019

  Devam ediyor

  Üretilen rehber materyallerin hacmi, gerçekleştirilen çalıştaylar ve en iyi uygulama seminerleri, IMPEL'i Avrupa'da çevre hukuku konusunda kamu sektörü uygulayıcıları için lider ağ haline getirmektedir. Bununla birlikte, IMPEL'in mevcut üye profilinde adalet, temsil ve sızma ile ilgili sorunlar bulunmaktadır.

  [Read more]
 • Maden Atıklarının Yönetimi

  2019

  Devam ediyor

  Madencilik faaliyetleri her zaman insanoğlu için bir hammadde kaynağı olmuştur ancak aynı zamanda birçok çevresel soruna da yol açmıştır. Genellikle terk edilen büyük miktarlardaki maden çıkarma atıkları, kirlilik kaynakları ve jeoteknik ve hidrojeolojik istikrarsızlık alanlarıdır. Günümüzde, madencilik faaliyetlerini içeren çok sayıda kazanın ardından Avrupa Komisyonu, 2004/35/EC sayılı Direktifi tadil eden 2006/21/EC sayılı maden çıkarma endüstrilerinden kaynaklanan atıkların yönetimine ilişkin Direktifi (Madencilik Direktifi olarak bilinir) kabul etmiştir.

  [Read more]
 • SPIDER WEB: Batı Balkanlar'da Çevre Suçlarının Tespitini ve Önlenmesini Artırmaya Yönelik Stratejik Proje

  2018 - 2019

  Tamamlandı

  SPIDER WEB, IPA/2017 Batı Balkanlarda Ciddi Suçlarla Mücadele Projesi kapsamında Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GmbH) ile yapılan bir hibe anlaşması temelinde Avrupa Birliği ve Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Kolay başvuru için lütfen aşağıdaki SPIDER WEB güncellemelerine bakın:

  [Read more]
 • IMPEL'in Ağ Konferansı 2018

  2018 - 2018

  Tamamlandı

  2 yıl üst üste AB ağları konferansları düzenledikten sonra (2016 Utrecht ve 2017 Oxford) IMPEL, ağın, 5 uzman ekibin ve üyelerinin çalışmaları, ilerlemeleri ve özellikle Avrupa Komisyonu'nun Çevresel Uyum Güvencesi Girişimi ile ilgili olarak ileriye dönük yol hakkında özel bir konferans düzenleme ihtiyacını kabul etti.

  [Read more]
 • Copernicus Uydu görüntülerinin çevre ve doğa koruma denetimlerinde kullanımını ve kanıt değerini değerlendirmek

  2018 - 2019

  Tamamlandı

  Çevre yasalarının uygulanması, son derece güncel ve değerli coğrafi bilgilerin toplanması, depolanması, yönetilmesi ve saha faaliyetlerine yardımcı olunması ile desteklenebilir. Ancak, bu araçların çevre ve arazi kullanım analizi için yöntemleri, kurumsal kullanımı ve yasal uygulaması hala belirsizdir. Bu nedenle, bu proje, Copernicus hizmetlerine dayalı olarak bu uzaktan algılama verilerinin potansiyel kullanıcılarını belirlemeyi ve bu bilgilerin, ilgili her IMPEL üyesinin özgüllüğü içinde çevre ve doğa koruma denetimlerini nasıl destekleyebileceğini ve ana prosedürleri, yöntemleri, bu prosedürlere ve yöntemlere (açık) erişimi ve yasal kısıtlamaları (farklı ülkelerdeki yasal arka planda coğrafi mekansal kanıt uygulamasına ilişkin) dikkate alarak halihazırda nasıl uygulandığını ve gelecekte nasıl uygulanabileceğini anlamayı amaçlamaktadır.

  [Read more]
 • IPPC aracılığıyla İnsan Sağlığının Dikkate Alınması

  2003 - 2004

  Tamamlandı

  Bu proje, Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (IPPC) Direktifi kapsamında izin verme sürecindeki çeşitli aşamalarda insan sağlığı etkilerinin nasıl dikkate alındığına dair bir rapor hazırlamak amacıyla yürütülmüştür. Üye Devletlerin bu konudaki mevcut farklı yaklaşımları göz önünde bulundurularak bir iyi uygulama rehberi geliştirilmiştir. Bu rehber, IPPC Direktifini uygularken göz önünde bulundurabilecekleri ortak ilke ve prosedürleri belirleyerek Üye Devletlere yardımcı olacaktır. IPPC, çevresel düzenleme yoluyla insan sağlığının korunmasına daha önceki mevzuatlardan daha güçlü bir vurgu yapmaktadır. Proje, çoğu Avrupa Üye Devletinde (Üye Devletler) sağlığın korunması ve çevrenin korunması sorumluluklarının aynı organa ait olmadığını tespit etmiştir. Bu nedenle IPPC'nin uygulanması zordur ve önemli ölçüde işbirliği gerektirir.

  [Read more]
 • INSPECTAN: Tabaklama Sektörü için Çevre Denetimi Kılavuzları

  2004 - 2005

  Tamamlandı

  Bu rapor, Ekim 2004 - Haziran 2005 tarihleri arasında yapılan toplantılarda tartışılan bir anketin sonuçlarına dayanmaktadır. Tartışmalar ekonomi, üretim süreçleri, kanun ve yönetmelikler ile denetim prosedürleri üzerine yoğunlaşmıştır. Rapor, tabaklama endüstrisinde kontrol ve izleme faaliyetlerinde bulunan kamu kurumları için bir araç olarak düşünülmüştür. Bu amaçla, deri ve tabaklama endüstrisinin çeşitli Avrupa bağlamlarındaki deneyimlerini bir araya getirmektedir.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter