IMPEL Logo

Çok Yıllık Stratejik Program 2022-27

Date of publication Dec 08, 2022

Download

 IMPEL'in 2022-27 yılı için yeni çok yıllı stratejik programı (MASP) bir dizi küresel sorun ve bunun sonucunda üyelerimiz için ortaya çıkan pratik ve kaynak zorlukları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Beklenmedik gelişmelerin programın uygulanması üzerinde etkili olması mümkündür. Avrupa Birliği'nin (AB) iddialı bir "sıfır kirlilik" hedefi olan "Yeşil Anlaşma"sı ve İklim ve Biyoçeşitlilik acil durumları tarafından şekillendirilmiştir. IMPEL 2020 Yönetişim Değerlendirmesinin sonuçlarını ve reform önerilerini dikkate almaktadır. Avrupa Komisyonu'na (EC) sunulan Çevresel Uyum Güvencesi hakkındaki IMPEL Pozisyon Belgesi'ne dayanmaktadır ve IMPEL'in diğer Avrupa çevre profesyonelleri ağlarıyla birlikte katkıda bulunduğu AB Çevresel Uyum Eylem Planı'nın çalışma alanlarındaki gelişmeleri de yansıtacaktır. 

Tags:

Subscribe to our newsletter