IMPEL Logo

Mevzuatın uygulanabilirlik ve icra edilebilirlik açısından değerlendirilmesine yönelik kontrol listesi

Politika yapıcıları, yasa koyucuları ve paydaşları, uygulanabilirlik ve icra edilebilirlik sorunlarını öngörmek ve gidermek amacıyla, yasama süreci boyunca uygulama ve icra edilebilirlikteki olası sorunlara daha fazla dikkat göstermeye teşvik etmek için IMPEL pro-aktif bir yaklaşımla, Üye Devletlerde AB çevre hukukunun genel olarak uygulanmasını iyileştirmek amacıyla mevcut ve yeni mevzuatın uygulanabilirliğini ve icra edilebilirliğini değerlendirmek için pratik bir kontrol listesi oluşturmayı amaçlayan bir proje başlatmıştır.

IMPEL 2006 yılında kendi kontrol listesini geliştirmiştir, ancak bu liste 2010 yılında Heads of EPA’s network ile birlikte yürütülen çalışma ile değiştirilmiştir.

Kontrol listesi, yasama ve uygulama sürecindeki aktör ve paydaşların AB çevre mevzuatını (ve ilgili ulusal mevzuat ve uygulama çabalarını) uygulanabilirlik ve icra edilebilirliğin çeşitli yönleri açısından hem ex ante hem de ex post olarak değerlendirmelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu raporda bir soru listesi yer almaktadır ve kullanıcının ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına bağlı olarak bir kontrol listesi, yardımcı bir araç veya bir anket olarak kullanılabilir.

Ekstra ek(ler)

Tags:

Subscribe to our newsletter