IMPEL Logo

İzin verme için doğru şeyleri yapma metodolojisi - Karşılaştırma

Çevre izinleri için doğru şeyleri yapmak, izin ve denetim arasındaki ilişkiyi yakından inceleyen, Avrupa'daki ilginç vaka çalışmalarını ve en iyi uygulamaları belirleyen ve izin prosedürlerinde kullanılabilecek adımları tanımlayan ve açıklayan devam eden bir projedir (2016-2018)

.

Bu 3 yıllık projenin önerisi şudur: 1) şu anda
Avrupa'da kullanılan prosedürleri toplamak ve karşılaştırmak ve ihtiyaçları netleştirmek, 2) bu bilgilere dayanarak, bir proje ekibi IED için izin verirken Avrupa'daki yetkililere uyacak kadar esnek bir rehber geliştirecek, 3) IED izni konusunda eğitim oturumları düzenlemek ve yeni IMPEL projelerinin başlatılabilmesi için izin verme araçları ve metodolojilerindeki boşlukları belirlemek.

Çalışmanın nihai sonucu, izin verme konusunda adım adım rehberlik, iyi eğitimli izin verme
görevlileri ve izin verme konusundaki projeler için yeni IMPEL girişimlerinin belirlenmesidir.

Tags:

Lead country and contact

Hollanda

Subscribe to our newsletter