IMPEL Logo

E-atık denetim ve uygulama kılavuzu

Bu kılavuz, kullanılmış elektrikli ve elektronik ekipmanların (UEEE) ve elektrikli ve elektronik atıkların (e-atık) sınır ötesi hareketleriyle ilgilenen düzenleme ve uygulama görevlilerine pratik rehberlik ve arka plan bilgisi sunmayı amaçlamaktadır. E-atıklarla ilgili olanlar da dahil olmak üzere Basel Sözleşmesi'nin etkili bir şekilde uygulanması için hem ihracat hem de ithalat yapan ülkelerin eylemleri önemli olmakla birlikte, kılavuz öncelikle ithalat yapan ülkelere odaklanmaktadır. Bunun nedeni, projenin esas olarak ithalatçı ülkeler olan ilgili ülkelerde kapasite geliştirmeyi desteklemeyi amaçlamasıdır. Limanlar, UEEE ve e-atık sevkiyatlarının Afrika kıtasına ana giriş noktaları olduğundan, bu kılavuz, günlük işleri Afrika limanlarıyla ilgili olan uygulama ve düzenleme görevlilerinin kapasitelerinin geliştirilmesine ve aralarındaki işbirliğinin artırılmasına odaklanmaktadır.

Kılavuz 2012 yılında E-atık Afrika projesinin IV. bileşeninin yürütülmesinden sorumlu IMPEL proje ekibi üyeleri tarafından hazırlanmıştır. Hazırlık Basel Sözleşmesi Sekretaryası ve BCCC-Nijerya ile yakın işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir.

Tags:

Subscribe to our newsletter