IMPEL Logo

İzin ve denetimlerde enerji verimliliği konusunda iyi uygulamalar

Bu belge, izin ve denetim prosedürlerinde enerji verimliliğinin ele alınmasına ilişkin iyi uygulamalara genel bir bakış sunmaktadır

.
  •  

Tags:

Subscribe to our newsletter