IMPEL Logo

Düzenli depolama sahası denetimleri için rehber kitap (revize edilmiş versiyon 2016)

Çünkü bir düzenli depolama sahasında yapılacak denetimin farklı konuları kapsaması gerekmektedir. IMPEL’in Düzenli Depolama Alanları projesine dayanarak, denetim ekibi bu rehber için odaklanılacak belirli konuları seçmeye karar verdi:
(1) Atıkların kabulü için kriterler ve prosedürler.
(2) Gaz kontrolü.
(3) Toprağın ve suyun korunması (yeraltı suyu).
(4) Su kontrolü ve sızıntı suyu yönetimi.

Bu kılavuz, yukarıda belirtilen konuların her biri için, bu faaliyete ilişkin Düzenli Depolama Direktifindeki gereklilikler de dahil olmak üzere kısa bir açıklama içermektedir. İkinci olarak, AB üye ülkelerindeki mevcut kılavuz ve araçlara (bilinen) referans verilmektedir.

Tags:

Lead country and contact

Hollanda

Subscribe to our newsletter