IMPEL Logo

Denetimlerin planlanması ve yürütülmesinde EED'nin uygulanmasına yönelik rehberlik

Bu kılavuz 2012 IMPEL projesi kapsamında hazırlanmıştır: Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (IED) uyarınca endüstriyel tesislerin çevresel denetimleri Bu projenin temel amacı, IMPEL tarafından halihazırda geliştirilmiş olan denetim planlaması ve risk değerlendirmesine ilişkin rehberlik ve IED'nin 23. Maddesinde açıklanan gereklilikler dikkate alınarak IED'nin 23. Maddesinin uygulanmasına yönelik en iyi uygulamalarla ilgili bilgi alışverişini organize etmektir.

Tags:

Lead country and contact

Almanya

Subscribe to our newsletter