IMPEL Logo

Etkili Atık Sevkiyatı Denetim Planlamasına İlişkin Kılavuz

(AB) 660/2014 sayılı Tüzük uyarınca, AB Üye Devletleri, denetimler için gerekli kapasiteyi sağlamak ve yasadışı sevkiyatları etkili bir şekilde önlemek amacıyla 1 Ocak 2017 tarihine kadar atık sevkiyat denetimleri için denetim planları oluşturmak zorundadır. Bir IMPEL proje ekibi tarafından ulusal deneyimler, bir anket ve katılımcı ülkelerden düzenleyiciler ve diğer uzmanlarla yapılan yoğun tartışmalar temelinde hazırlanan bu rehber doküman, bir atık sevkiyatı denetim planının temel unsurlarını ve temel risk değerlendirmesini açıklamakta, en iyi uygulamaları tanımlamakta ve bir denetim planı geliştirmek zorunda olan yetkililer için yararlı olabilecek bir dizi araç sunmaktadır.

Tags:

Lead country and contact

Almanya

Subscribe to our newsletter