IMPEL Logo

Mahalle diyaloğu - Araç Kiti

Bu belge, mahalle sakinleri ve sanayi tesisleri arasındaki çevresel çatışmaları çözmek için doğrudan diyalog
yaklaşımını kullanmak veya teşvik etmek isteyen yetkililere ve şirketlere yöneliktir. Bazı Üye Devletler, mahalle diyaloglarının kurulmasına ilişkin bir dizi projede yer almış ve şirketler ile mahalleleri arasındaki çevresel çatışmaların diyalog yoluyla nasıl çözülebileceğine dair örnekler toplayıp değerlendirmişlerdir.

Diğer dil(ler)

Tags:

Lead country and contact

Almanya

Subscribe to our newsletter