IMPEL Logo

Risk kriterleri veritabanı (IRAM)

6 Ocak 2011 tarihinde Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (IED) yürürlüğe girmiştir ve Madde 80(1)'de listelenen hükümlerinin iki yıl içerisinde ulusal mevzuata aktarılması gerekmektedir. IED, Direktifin 23. Maddesinde açıklandığı üzere endüstriyel tesislerin denetimine ilişkin yeni gereklilikler getirmektedir. Rutin çevre denetimlerine ilişkin yükümlülükler AB üye devletleri için yeni bir zorluk teşkil etmektedir. IMPEL, IMPEL easyTools projesi kapsamında, üye devletlerin IED Madde 23'ün gerekliliklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bir araç olarak Entegre Risk Değerlendirme Yöntemi (IRAM) geliştirmiştir. Entegre Risk Değerlendirme Yöntemi (IRAM) ve ilgili BT aracının geliştirilmesi, bir risk değerlendirme aracının sadece IED denetimleri için değil, aynı zamanda Seveso Direktifi ve RMCEI kapsamındaki denetimler için de kullanılması gerektiğini açıkça ortaya koymuştur.

Risk Kriterleri Veritabanı

Proje kapsamında, AB genelinde çevre yetkilileri tarafından kullanılan risk kriterlerini içeren bir erişim veri tabanı geliştirilmiştir.

Tags:

Lead country and contact

Almanya

Subscribe to our newsletter