IMPEL Logo

Denetim hedeflerinin belirlenmesi ve performans izleme rehber kitabı

IMPEL birkaç yıl boyunca Doing the right thing (DTRT) projesinde denetim planlaması konusu üzerinde çalışmıştır. DTRT çevre denetim döngüsünü tanıttı. Bu döngüdeki önemli adımlar önceliklerin belirlenmesi, denetim hedeflerinin ve ilgili performans göstergelerinin tanımlanmasıdır. Yetkililer DTRT'yi uygulamaya başladıklarında, özellikle bu iki adımla ilgili olarak daha fazla desteğe ihtiyaç duydukları ortaya çıkmıştır. Bu nedenle IMPEL bu alanlarda bazı ek araçlar geliştirmeye karar vermiştir.
Bu raporda verilen rehberlik, denetim hedeflerinin belirlenmesi ve performans izleme konularına odaklanmaktadır. Başka bir projede önceliklerin belirlenmesi için bir araç geliştirilmiştir (EasyTools projesi). DTRT ile birlikte yetkililere denetimlerin planlanması için kapsamlı bir kılavuz seti sunmaktadırlar.

Bu rehber doküman öncelikle denetim otoritelerinin düzenlemeye tabi tesislerin denetlenmesine yönelik hedefler belirlemelerine ve bunları izlemelerine yardımcı olmak için yazılmıştır, ancak daha yaygın olarak da kullanılabilir. Örneğin, yasadışı atık boşaltımına karşı yaptırım uygulama yetkisine de sahip olan denetim otoriteleri, bu sahalarla sistematik bir şekilde ilgilenmek için hedefler belirlemek ve bunları izlemek için bu rehberde belirtilen metodolojiyi kullanabilir.

Tags:

Lead country and contact

Hollanda

Subscribe to our newsletter