IMPEL Logo

Çevre denetiminin planlanması için adım adım rehber kitap

Çevre denetimleri için asgari kriterleri belirleyen Tavsiye Kararı (RMCEI) uyarınca tüm denetim faaliyetleri önceden planlanmalıdır. Uygulayıcılar, RMCEI'de planlamaya ilişkin asgari kriterlerin uygulanmasına yardımcı olacak bir rehberliğe ihtiyaç duyduklarını ifade etmişlerdir. Bu rehber kitap bu amaçla hazırlanmıştır.

Tags:

Subscribe to our newsletter