IMPEL Logo

Atık sevkiyatı denetimleri için adım adım rehber kitap

Çevre denetimleri için asgari kriterler sağlayan Tavsiye Kararı (RMCEI) uyarınca tüm denetim faaliyetleri önceden planlanmalıdır. AB Atık Sevkiyat Yönetmeliği (WSR), Üye Devletlerin uygulamaya ilişkin kuralları belirlemesi ve denetimleri üstlenmesi gerektiğini belirtmektedir. Yönetmelik sadece denetimlerin nasıl, nerede ve ne zaman yapılması gerektiğine dair bazı işaretler vermektedir. Bu rehber kitap, bu soruları daha ayrıntılı olarak yanıtlamak için hazırlanmıştır.

Tags:

Lead country and contact

Hollanda

Subscribe to our newsletter