IMPEL Logo

Atıkların düzenli depolanmadan önce Madde 6'ya göre arıtılması. Düzenli Depolama Direktifi'nin 6. Maddesi

Bu Rapor, işlenmemiş atıkların düzenli depolanmasına ilişkin olarak Üye Devletlerdeki durumu araştırmak amacıyla, IMPEL Düzenli Depolama Projesinin, atıkların düzenli depolanmasına ilişkin 1999/31/EC sayılı Direktifin 6. maddesinin AB Üye Devletleri tarafından uygulanmasına odaklanan bölümünün sonuçlarını sunmaktadır. Bir anket ön dağıtımı yapılmıştır.

Rapor şunları içerir:

  • Depolamadan önce arıtma ihtiyacının değerlendirilmesine yönelik farklı yaklaşımların analizi
  • atık arıtımı için kriterlerin ve teknolojilerin analizi
  • atıkların karıştırılması için izin talimatları
  • Kararlı reaktif olmayan atıklarla uğraşırken ANC'yi değerlendirmek için ortak bir metodoloji üzerine gözlemler
  • Hem MSW hem de endüstriyel atıkların arıtılmasına uygunluğu değerlendirmek için uygun bir denetim için öneriler
  • .

Tags:

Subscribe to our newsletter