IMPEL Logo

Про компанію IMPEL

Мережа Європейського Союзу з імплементації та застосування права навколишнього середовища (IMPEL) є міжнародною неприбутковою асоціацією природоохоронних органів держав-членів Європейського Союзу, країн, що вступають до ЄС, країн-кандидатів на вступ до ЄС, країн ЄЕП та ЄАВТ, а також потенційних кандидатів на вступ до Європейського Співтовариства. Асоціація зареєстрована у Бельгії, а її юридичний офіс знаходиться у Брюсселі. Наразі IMPEL налічує 56 членів з 36 країн, включаючи всі держави-члени ЄС, Північну Македонію, Сербію, Туреччину, Ісландію, Косово*, Албанію, Швейцарію та Норвегію.

(*Це визначення не впливає на позиції щодо статусу і відповідає Резолюції РБ ООН 1244/1999 та Висновку Міжнародного Суду ООН щодо проголошення незалежності Косово.)

Від неформального до формального

IMPEL була створена в 1992 році як неформальна мережа європейських регуляторних органів та органів влади, що займаються впровадженням та забезпеченням дотримання екологічного законодавства. У 2008 році IMPEL було перетворено на міжнародну неприбуткову асоціацію відповідно до бельгійського законодавства. Детальніше про історію створення мережі IMPEL.

Цілі мережі

Метою мережі є створення необхідного імпульсу в Європейському Союзі для досягнення прогресу в забезпеченні більш ефективного застосування екологічного законодавства. Основна діяльність IMPEL здійснюється в рамках проектної структури і стосується підвищення обізнаності, розбудови потенціалу, експертної оцінки, обміну інформацією та досвідом щодо імплементації, міжнародного співробітництва у сфері правозастосування, а також просування та підтримки практичності та можливості застосування європейського природоохоронного законодавства.

IMPEL перетворилася на широко відому організацію у сфері охорони навколишнього середовища і згадується у низці законодавчих та політичних документів ЄС, наприклад, у таких, як.:

  • Рішення № 1386/2013/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 листопада 2013 року про Загальну програму дій ЄС з навколишнього середовища до 2020 року "Жити добре, в межах нашої планети", що встановлює Сьому програму дій Співтовариства з навколишнього середовища;
  • Рекомендація 2001/331/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 квітня 2001 року, що передбачає мінімальні критерії для екологічних інспекцій в державах-членах (RMCEI),
  • Повідомлення Комісії Європейському Парламенту, Раді, Європейському економічному і соціальному комітету та Комітету регіонів про імплементацію права Європейського Співтовариства у сфері охорони навколишнього середовища та,
  • Настанови Європейської Комісії з оцінки впливу.

Subscribe to our newsletter