IMPEL Logo

Про компанію IMPEL

Покращення імплементації в майбутньому - як IMPEL може зробити свій внесок?

Існує кілька способів, як IMPEL може допомогти посилити імплементацію екологічного права в Європі, в тому числі:

  • допомога країнам швидше досягти відповідності, наприклад, шляхом обміну знаннями, навичками та передовим досвідом, а також проведення експертних оцінок (IRI);
  • допомога організаціям-виконавцям більш ефективно використовувати свої обмежені ресурси, наприклад, шляхом підготовки технічних рекомендацій та сприяння використанню ризик-орієнтованих підходів до цільових зусиль;
  • координація дій між країнами, наприклад, у забезпеченні дотримання правил для боротьби з незаконним транскордонним переміщенням відходів;
  • сприяння комунікації між різними суб'єктами та мережами, наприклад, прокурорами, суддями та омбудсменами;
  • інформування політиків про практичний досвід та експертизу.

Розуміння та усунення прогалин в імплементації

Ми повинні краще зрозуміти практичні проблеми та прогалини в імплементації законодавства ЄС, щоб ми могли визначити, як IMPEL може допомогти подолати їх. Таке розуміння допоможе сформувати пріоритети робочої програми на майбутнє. Для цього була проведена робота, яка включає в себе: проведення регулярних оглядів оцінки проблем імплементації, оцінку пріоритетів у 7-й ПДС, консультації з Європейською Комісією та Європейським агентством з навколишнього середовища та іншими зацікавленими сторонами, включаючи неурядові організації та бізнес-групи, а також проведення опитування наших членів, щоб дізнатися їхню точку зору на проблеми імплементації та шляхи їх вирішення.

Ця діяльність також пов'язана з політикою Європейської Комісії щодо більш розумного регулювання та програмою Регуляторної придатності та ефективності (REFIT). За допомогою REFIT Комісія вживає заходів для того, щоб зробити законодавство ЄС більш "придатним для цілей": спростити та зменшити регуляторні витрати при збереженні переваг.

Як ми працюємо

Основною діяльністю IMPEL є реалізація проектів. Для кожного проекту розробляється план проекту, так зване технічне завдання (ТЗ). ТЗ описує проект як з точки зору цілей, так і з точки зору результатів. Воно включає положення про перевірку якості проекту та стратегію розповсюдження результатів проекту. Заохочується спільне управління проектами природоохоронними органами з різних країн-членів IMPEL, а також широка участь у проектних семінарах усіх членів IMPEL.

Окрім проектів, IMPEL організовує конференції з питань імплементації та правозастосування екологічного права ЄС. В середньому в цих конференціях беруть участь понад 200 експертів з питань видачі дозволів, інспектування, правозастосування та розробки політики і законодавства з усіх країн-членів IMPEL та Європейської Комісії. Конференції використовуються для поширення продуктів IMPEL серед широкої аудиторії. Вони також надають можливість обговорити нові тенденції в різних країнах, вивчити нещодавно розроблені робочі методи та інструменти, а також обговорити практичність та можливість застосування майбутніх законодавчих актів. Конференції є форумом для представників європейської промисловості та неурядових організацій, на якому вони обговорюють з природоохоронними органами Європи можливості покращення імплементації та застосування природоохоронного законодавства ЄС, а також виробляють ідеї для нових проектів та заходів IMPEL.

Взаємодія із зовнішніми партнерами

Починаючи з середини 1990-х років Комісія та IMPEL тісно співпрацювали між собою. Трансформація мережі в незалежну міжнародну асоціацію природоохоронних органів призвела до необхідності реформування відносин IMPEL з Європейською Комісією. 15 вересня 2009 року між IMPEL та Комісією було підписано Меморандум про взаєморозуміння, в якому визнається роль IMPEL у покращенні імплементації та правозастосування природоохоронного законодавства ЄС та описується співпраця між IMPEL та Комісією у цій сфері. Європейська Комісія залишилася важливим спонсором IMPEL. З 2008 року Комісія надає фінансову підтримку IMPEL через Регламент LIFE+.

У сфері міжнародних перевезень відходів IMPEL підписав Меморандум про взаєморозуміння з Секретаріатом Базельської, Роттердамської та Стокгольмської конвенцій та є членом Екологічної мережі для оптимізації дотримання нормативних вимог щодо незаконного обігу (ENFORCE).

У грудні 2015 року IMPEL також формалізував свою співпрацю з Мережею THEMIS, підписавши Меморандум про взаєморозуміння.

На другій зустрічі мереж природоохоронного правозастосування ЄС в Оксфорді (Велика Британія) у вересні 2017 року IMPEL підписав Меморандум про взаєморозуміння з Європейською мережею прокурорів з питань довкілля (ENPE) та Envicrimenet. Цей Меморандум про взаєморозуміння є чітким сигналом про наміри трьох мереж працювати разом для посилення ефективного впровадження та застосування європейського екологічного та пов'язаного з ним кримінального права та ланцюга дотримання законодавства в цілому.

IMPEL також активно співпрацює з іншими стратегічними партнерами, такими як Форум суддів ЄС з питань довкілля (EUFJE), Мережа керівників європейських природоохоронних агентств (Європейська мережа природоохоронних агентств), Європейської організації вищих органів фінансового контролю (EUROSAI).

Далі читати

Subscribe to our newsletter