IMPEL Logo

Expert Teams

  Filter by tags

  Waste and TFS
 • Вода і земля icon Вода і земля

  Усвідомлення загрози, яку становить якісна та кількісна деградація водних ресурсів, з роками зростає. Так само як і проблеми, пов'язані з неефективним управлінням земельними ресурсами та ґрунтами. Наявність низки різних адміністративних та правоохоронних структур, що діють в одній тематичній сфері, необхідність діяти у визначеному стратегічному напрямку, встановленому рамковими директивами, та недостатня кількість доказів, даних та інформації є основними причинами розриву у виконанні рекомендацій. Це, як наслідок, може поставити під загрозу спроможність водогосподарських організацій планувати адекватні заходи.

  [Read more]
 • Наскрізні інструменти та підходи icon Наскрізні інструменти та підходи

  Експертна група "X-cutting" створена для підтримки регуляторних практиків, які відповідають за розробку систем, процесів, процедур та нових методів роботи. Команда в першу чергу займається комплексними регуляторними системами, а не регуляторними системами конкретних секторів. Цілями групи є Зробити регуляторні органи більш ефективними та результативними Визначення та розробка всеохоплюючих інструментів для підтримки регуляторів та впровадження нового регулювання Сприяти розвитку потенціалу організацій-членів та створенню рівних умов гри в Європі Працювати над визначенням та сприянням вирішенню конкретних проблем.

  [Read more]
 • Охорона природи icon Охорона природи

  Зупинити та повернути назад процес втрати біорізноманіття до 2020 року є пріоритетним завданням Європейського Союзу. Імплементація природоохоронного законодавства ЄС (Пташиної та Оселищної директив) має важливе значення для досягнення цілі ЄС щодо біорізноманіття до 2020 року. Однак імплементація та правозастосування потребують вдосконалення. Оскільки щороку до ЄК надходить відносно велика кількість скарг та порушень, пов'язаних з цими природоохоронними директивами, існує потреба у посиленні інспектування та правозастосування у цій сфері, а для цього необхідно об'єднати зусилля з іншими природоохоронними мережами в Європі. Відповідно до стратегії IMPEL, основні сфери, що становлять інтерес для охорони природи, будуть охоплені роботою Зеленої експертної групи. Такий підхід був визнаний більш ефективним з огляду на нові перспективи імплементації європейського природоохоронного законодавства: він дозволить сфокусувати увагу на питаннях охорони природи та забезпечити сталий і структурований діалог між експертами у сфері охорони природи між органами влади, іншими важливими мережами, такими як мережа прокурорів, мережа суддів, неурядовими організаціями та науковими установами. Загальною метою Групи зелених експертів є сприяння посиленню імплементації природоохоронного законодавства ЄС шляхом підвищення обізнаності, розширення мережі зелених експертів, обміну передовим досвідом, посилення співпраці з мережею прокурорів ЄС та мережею суддів, посилення співпраці та обміну знаннями з НУО, покращення співпраці між експертами з питань правозастосування та організації спільних інспекцій. IMPEL готовий об'єднати зусилля всіх мереж, неурядових організацій та використати свій досвід у сфері інспектування та правозастосування для визначення проектів та заходів, які додають цінності в ланцюжку регулювання - дозвіл та інспекція - правозастосування - прокуратура - вирок - оцінка ефективності законодавства.

  [Read more]
 • Відходи та ТПВ icon Відходи та ТПВ

  Tags: Waste and TFS

  Сфера діяльності Групи експертів з питань відходів та управління ТПВ - практична імплементація та правозастосування міжнародних та європейських правил перевезення відходів та управління відходами. Метою мережі є сприяння дотриманню Європейського регламенту перевезення відходів та Директив з управління відходами шляхом правозастосування, здійснення спільних проектів з правозастосування, сприяння обміну знаннями, кращими практиками та досвідом у сфері правозастосування регламентів та директив, а також стимулювання єдиного режиму правозастосування. Це досягається шляхом підвищення обізнаності та розбудови потенціалу, сприяння міжвідомчій та транскордонній співпраці та оперативній правозастосовчій діяльності. Члени кластеру представляють природоохоронні органи, а також митні та поліцейські служби та інші органи, які відіграють певну роль у забезпеченні дотримання транскордонних перевезень та поводження з відходами.

  [Read more]
 • Промисловість та повітря icon Промисловість та повітря

  Експертна група "Промисловість та повітря" зосередиться на практичному впровадженні та забезпеченні виконання законодавчих актів, пов'язаних з промисловістю. У цій сфері ключовою Директивою є Директива про промислові викиди 2010/75/ЄС (IED), яка з 7 січня 2013 року замінює Директиву МКЗР та сім галузевих директив. Крім того, особливий інтерес для групи експертів представляє Директива про якість повітря через її тісний зв'язок з викидами в атмосферу. Ще один законодавчий акт стосується Директиви Seveso про контроль за великими промисловими аваріями.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter