IMPEL Logo

IMPEL projects

  Reset filters

  1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  1999 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2024
  Вода і земля Наскрізні інструменти та підходи Охорона природи Відходи та ТПВ Промисловість та повітря
  Триває Завершено

  Filter by tags

  good practice water

  Sector

  soil

  action

  enforcement

  topic/legislation

  Waste Shipments Directive
 • Відновлення водних та земельних ресурсів

  Tags: water

  2021

  Триває

  Поводження із забрудненими ділянками - це процес, який має різну швидкість у державах-членах. Частково це пов'язано з різницею в законодавстві, що означає різні визначення, наприклад, "потенційно забруднені ділянки", "забруднені ділянки", "відновлені ділянки". З цієї причини Європейська Комісія та Об'єднаний дослідницький центр розпочали ініціативу з мережею EEA-EIONET з метою пошуку спільних визначень та опитування в країнах-членах ЄС у 2018 році (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/statuslocal-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites), в результаті якого було визначено 6 статусів ділянок.

  [Read more]
 • Імплементаційний виклик 2021

  2021

  Завершено

  За останні роки IMPEL провів кілька подібних досліджень, які дали багато корисної інформації. Однак ситуація кардинально змінилася з оголошенням багатьма країнами надзвичайної кліматичної ситуації, величезним зростанням обізнаності про пластмаси та глобальне скорочення біорізноманіття. Ця ситуація значно загострилася через триваючу пандемію COVID-19, яка суттєво зірвала регуляторні програми та в кінцевому підсумку вплине на бюджети державного сектору та фінанси тих, хто, як очікується, повинен дотримуватися природоохоронного законодавства. Ця робота необхідна для повного визначення та кількісної оцінки цих нових викликів, а також для висвітлення можливостей та рішень, спрямованих на підтримку регуляторної спільноти. Ця робота також безпосередньо сприятиме створенню Багаторічного стратегічного плану на період до 2022 року.

  [Read more]
 • Парасолькова програма з надзвичайних кліматичних ситуацій

  2021

  Триває

  Оголошення надзвичайної кліматичної ситуації (а також зростаюче усвідомлення впливу пластику, скорочення біорізноманіття, а тепер і наслідків глобальної пандемії та потенційного зеленого відновлення) мають глибокий вплив на політику, способи регулювання та на тих, кого ми регулюємо. Тиск, пов'язаний зі скороченням викидів парникових газів, скороченням викидів вуглецю або підтримкою зеленого відновлення, зростає, але лише деякі регулятори мають правильні інструменти для вирішення цих питань. Ця програма має на меті вирішити ці питання шляхом розробки інструментів та підходів, які регулятори можуть використовувати для вирішення цих нових викликів. Пропонується створити програму роботи, яка охоплюватиме період 2021-2024 років.

  [Read more]
 • Міні-конференція IMPEL з питань забезпечення комплаєнсу

  2022

  Завершено

  Знання про успішну реалізацію багатьох інструментів регуляторного правозастосування часто обмежені в регуляторному співтоваристві. Можливість продемонструвати ці інструменти та підходи необхідна для того, щоб допомогти зробити регуляторні органи більш ефективними та результативними і, в кінцевому рахунку, забезпечити високий рівень захисту навколишнього середовища.

  [Read more]
 • Проект Big/Little TFS

  2021

  Триває

  Протягом декількох років та численних проектів IMPEL ініціатори проекту виявили, що кілька інспекторів ПТВ разом провели тисячі перевірок у сфері ПТВ. Всі ці перевірки зводилися до глибокого знання законодавства, пов'язаного з фізичними перевірками транскордонних перевезень відходів. Однак, незважаючи на кілька законодавчих змін та переглядів законодавства, все ще відсутній зв'язок між законодавцями та інспекторами на місцях, коли мова йде про деякі деталі законодавства. Ці "деталі" можуть бути там, де існують певні наміри щодо законодавства, але через розрив зв'язку через довгі лінії зв'язку та багато відомств між законодавцями на рівні ЄС та інспекторами ТПВ, а також через рівень, на якому такі "деталі" не можуть бути підняті вище в пріоритетах кожної країни по відношенню до Комісії, оскільки вони є просто "деталями".

  [Read more]
 • Боротьба з незаконним бурінням та видобутком підземних вод (TIGDA)

  2021

  Триває

  Підземні води були і залишаються цінним ресурсом для навколишнього середовища та різних видів людської діяльності. Екологічний та антропогенний тиск на цей ресурс включає, серед іншого, зміну клімату (посуха, повені тощо), (надмірний) забір та забруднення (точкове та дифузне). Повторне використання води, буферизація та інфільтрація є деякими з можливих заходів для зменшення наших потреб у прісних підземних водах, а також поповнення їх запасів. Тим не менш, буріння та забір підземних вод залишатиметься необхідним для різних цілей. Дефіцит підземних вод більше не є винятковою проблемою для посушливих або середземноморських країн. Нещодавні тривалі періоди посухи неодноразово давали зрозуміти, що запасами підземних вод необхідно ретельно управляти (як видобутком, так і поповненням) у всіх країнах-членах ЄС та країнах Європи.

  [Read more]
 • BIOVAL - Розрахунок відновлення екосистем

  2020

  Триває

  Все ще існує недостатня обізнаність щодо впливу злочинів проти дикої природи на екосистеми та види, що перебувають під охороною. Спосіб підрахунку цієї шкоди для того, щоб стати корисним і надійним інструментом під час кримінального переслідування та під час судових справ, є темою, яка потребує подальшого вивчення. Вже є кілька хороших прикладів. Наприклад, у Фінляндії прокурор зобов'язаний працювати з "прейскурантом", який розраховує шкоду, завдану екосистемам та видам, що охороняються. Це варіюється від дрібних порушень до злочинів проти дикої природи, коли йдеться про види, що перебувають під загрозою зникнення.

  [Read more]
 • Європейський морський транскордонний перехід

  2020

  Триває

  Протягом багатьох років кілька дослідницьких організацій працюють над моніторингом китоподібних, використовуючи великі судна та пороми як платформу для спостережень. Двома основними європейськими мережами є мережа FLT MED NETWORK під керівництвом ISPRA та Атлантична мережа під керівництвом ORCA (яка щорічно публікує "Стан європейських китоподібних"). Мережі розширюються також для південних країн Середземноморського регіону (таких як Туніс і Марокко). Існує нагальна потреба в тому, щоб усі керівники груп різних дослідницьких органів зустрічалися і зміцнювали співпрацю, передовий досвід, вдосконалювали спільні дослідження і спільний протокол моніторингу, а також розширювали охоплення досліджень.

  [Read more]
 • Стратегічна мережева співпраця

  2020

  Триває

  Значна частина роботи кластеру IMPEL Waste & TFS зосереджена на дотриманні вимог щодо транскордонного переміщення відходів. Оскільки великий обсяг відходів призначається для країн за межами Європи, важливо мати хороші контакти з органами влади в цих країнах призначення. Більшість членів IMPEL мають мінімальні контакти з цими далекими країнами. Нанесення шкоди навколишньому середовищу, наприклад, скидання електронних відходів в Африці та пластику в Азії, на жаль, є досить поширеним явищем, і ми бачимо велику кількість структурних нелегальних перевезень. Ринок є динамічним, і в результаті останніх політичних подій, таких як заборона імпорту в Китаї, європейські органи влади намагаються йти в ногу з ситуацією на практиці. У цих випадках міжнародна співпраця має важливе значення.

  [Read more]
 • Зміна тенденції забруднення підземних вод

  2020

  Триває

  Ст. 4 Водної рамкової директиви (ВРД) зобов'язує держави-члени, серед іншого, захищати, покращувати та відновлювати всі водойми підземних вод з метою досягнення доброго стану підземних вод до грудня 2015 року, а також вживати заходів, необхідних для зміни будь-якої значної та стійкої тенденції до зростання концентрації забруднюючих речовин. Фактично, однак, 25 % підземних водних об'єктів в ЄС (і, наприклад, 36 % в Німеччині) мали незадовільний хімічний стан у 2015 році, в основному через забруднення нітратами та пестицидами в сільському господарстві. Більше того, згідно зі звітом ЄАОС за 2018 рік, загальна площа підземних водних об'єктів з виявленою тенденцією до зростання забруднення все ще майже вдвічі перевищує площу зі зворотною тенденцією (9,9 % проти 5,9 % площі).

  [Read more]

Subscribe to our newsletter