IMPEL Logo

BIOVAL - Розрахунок відновлення екосистем

2020

Триває

Опис проекту та його цілі

Досі існує недостатня обізнаність щодо впливу злочинів проти дикої природи на екосистеми та види, що перебувають під охороною. Спосіб підрахунку цієї шкоди для того, щоб стати корисним і надійним інструментом під час кримінального переслідування та під час судових справ, є темою, яка потребує подальшого вивчення. Вже є кілька хороших прикладів. Наприклад, у Фінляндії прокурор зобов'язаний працювати з &quo ;прейскурантом&quo ;, який розраховує шкоду, завдану екосистемам та видам, що охороняються. Це варіюється від дрібних порушень до злочинів проти дикої природи, коли йдеться про види, що перебувають під загрозою зникнення.

Під час кількох конференцій та семінарів, пов'язаних з торгівлею дикими тваринами та злочинами проти дикої природи, підкреслюється необхідність зробити шкоду екосистемам та видам, що охороняються, видимими під час судових процедур. Це важливо, оскільки сприяє підвищенню обізнаності прокурорів та суддів, які часто не є спеціалістами в цій галузі. Хороша, об'єктивна і порівнянна система, що дозволяє зробити шкоду видимою, збільшить підтримку використання &quo ;прейскуранта&quo ; під час кримінального переслідування і судових процедур.

При цьому необхідно враховувати декілька аспектів. Перш за все, екологічний аспект порушення. Чи можливе відновлення або наслідки злочину є незворотними? Яка кількість часу необхідна для відновлення? Чи не поставлено під загрозу стан заповідності? Тому необхідні біологічні знання та знання про те, як функціонують екосистеми та види, що охороняються. По-друге, чи необхідно підтвердити/прорахувати екологічну шкоду в рамках існуючої економічної системи. Тут нам потрібні творчі мислителі зі знаннями про функціонування наших економічних систем. По-третє, потрібні знання юридичних процедур, адміністративного та кримінального права. Як можна реалізувати розрахунок шкоди в рамках слідчих, прокурорських та судових процедур? Питання полягає в тому, чи використовувати знання про шкоду як частину вироку (кримінальне право), чи як вартість, необхідну для відновлення шкоди (адміністративне або цивільне право), чи одночасно.

Ми повинні пам'ятати і думати про комунікаційні стратегії на більш пізній стадії цього проекту, оскільки інформування громадськості про шкоду, заподіяну природі, виражену в євро, також сприяє підвищенню обізнаності і, отже, запобіганню злочинам проти дикої природи.

Вихідні дані

Підсумки/результати:

  • Огляд різних підходів до розрахунку збитків, завданих екосистемам та видам, що охороняються, в рамках кримінального переслідування та судових справ.
  • Рекомендації щодо пошуку єдиного підходу/процесу розрахунку збитків екосистемам та видам, що охороняються.
  • Розробити єдиний підхід та процес розрахунку збитків екосистемам та видам, що охороняються, та використання під час кримінального переслідування та судових процедур.
  • Розробити необхідні інструменти (наприклад, прейскурант, базу даних тощо) для розрахунку збитків екосистемам та видам, що охороняються.
  • Проведення тренінгів/інструктажів щодо процесу та використання інструментів для розрахунку збитків екосистемам та видам, що охороняються.
  • Впровадження інструментів розрахунку шкоди екосистемам та видам, що охороняються, та використання під час кримінального переслідування та судових справ.
.

Суміжні файли/інформація

  • Директива про птахів, 2009/147/ЄС.
  • Директива про оселища, 92/43/ЄЕС.

Number: 2021/12, 2020/21 – Status: Триває – Period: 2020 – Topic: Охорона природи - Tags:

Subscribe to our newsletter