IMPEL Logo

Спільні регуляторні рамки в державах-членах ЄС - порівняльний проект

2010 - 2010

Завершено

Опис проекту та його цілі

Ініціативи з удосконалення регулювання з метою підвищення ефективності та результативності при збереженні або підвищенні рівня захисту навколишнього середовища все частіше використовуються екологічними інспекціями в державах-членах, часто у відповідь на такі виклики, як обмеженість ресурсів і зростаючий тиск на навколишнє середовище.

Переважаючі економічні умови і підвищений інтерес до фактичних або передбачуваних наслідків регулювання також є потужними факторами впливу, особливо щодо підприємств і промисловості. Тому спрощення та раціоналізація підходів і зосередження уваги на поліпшенні результатів регулювання є ключовими цілями для багатьох регуляторних органів та урядів в ЄС.

Створення спільної регуляторної бази[1] є прикладом ініціативи з удосконалення регулювання, яка впроваджується або була впроваджена деякими державами-членами для вирішення цих проблем.

Системи видачі дозволів та дотримання вимог часто розвивалися окремо з плином часу і можуть мати різні процедури та правила, створюючи складну регуляторну систему. Створення спільної регуляторної бази може забезпечити послідовний шлях до імплементації існуючого та нового законодавства, визнаючи спільну мету захисту довкілля та здоров'я людей. Вона може сприяти спрощенню та впорядкуванню регуляторної діяльності та процесів шляхом розробки спільних систем, процедур, інструкцій та мови. Він також має потенціал для забезпечення того, щоб процеси та діяльність були більш працездатними, прозорими та гнучкими, а також для зменшення адміністративного навантаження на бізнес.

Багато країн ЄС мають нещодавні приклади модернізованого законодавства, де це дало можливість переглянути, як формулюються та реалізуються правові вимоги. Держави-члени перебувають на різних етапах цього процесу і будуть розробляти системи, що відповідають їхнім власним обставинам. Це дає можливість вчитися на різних варіантах вибору, які вже зроблені або будуть зроблені.

[1][2][3]

[1] Спрощення та впорядкування регуляторної діяльності та процесів шляхом розробки спільних систем, процедур, керівних принципів та мови.

[1] Спрощення та впорядкування регуляторної діяльності та процесів шляхом розробки спільних систем, процедур, керівних принципів та мови.

 

Number: 2010/16 – Status: Завершено – Period: 2010 - 2010 – Topic: Наскрізні інструменти та підходи - Tags:

Subscribe to our newsletter