IMPEL Logo

Програма порівняння щодо впровадження та дотримання стандартів якості повітря стосовно промислових викидів в атмосферу (PIAQ), фаза I - II

2010 - 2011

Завершено

Опис та цілі проекту

Директива про якість повітря та її дочірні директиви були впроваджені в країнах-членах ЄС протягом останніх років. У 2007 році попередній проект IMPEL (з Австрією в якості головного партнера) дозволив обмінятися досвідом ліцензування установок в зонах забрудненого повітря на основі запиту в деяких державах-членах. Обмежене за обсягом дослідження, проведене у 2009 році, показало, що директиви по-різному впроваджуються на практиці в різних країнах-учасницях проекту IMPEL. Контакти між експертами в цих країнах підтвердили відмінності, що призводять до різної діяльності з управління якістю повітря щодо видачі дозволів та забезпечення дотримання вимог у галузях промисловості, транспорту та судноплавства. Однак, не так багато відомо про ці різні види діяльності та їх вплив на якість повітря. Звичайно, ми знаємо, що на якість атмосферного повітря впливають також дорожній рух і судноплавство. Однак цей проект був обмежений промисловими викидами, беручи до уваги основну спрямованість IMPEL та обмеженість часу і наявних ресурсів.

Загалом дуже важко пов'язати викиди однієї окремої установки або ділянки з якістю атмосферного повітря. Місцева якість повітря часто знаходиться під тиском в районах з концентрацією великої промисловості. У зв'язку з цим виникає питання, чи матиме додаткове підприємство в таких районах додатковий значний вплив на місцеву якість повітря або на національні граничні рівні викидів. А також, які стратегії видачі дозволів, контролю або правозастосування призведуть до найкращої якості повітря.

Етап I

Основною метою проекту є визначення найкращих практик застосування (імплементації, контролю та правозастосування) Директив ЄС щодо якості повітря стосовно промислових викидів в атмосферне повітря. Цілі будуть досягнуті шляхом:

  • Обміну інформацією щодо імплементації Директив про якість повітря стосовно промислових викидів у повітря за допомогою опитувальника та семінару.
  • Визначення найкращих практик у сфері контролю та правозастосування та їх впливу на викиди за основними секторами промисловості.
  • Оцінити ефективність різних практик, планів і програм щодо якості атмосферного повітря.
    Визначити загальні найкращі практики ЄС.
  • Зробити ці кращі практики доступними для всіх країн-членів IMPEL.
  • Підготовка звіту за проектом, що містить результати, висновки та рекомендації.
.

 

Етап ІІ

IMPEL має на меті покращення імплементації та дотримання природоохоронного законодавства державами-членами ЄС. В рамках цього проекту держави-члени інтенсифікують обмін інформацією та продовжуватимуть розвивати свій досвід і передову практику впровадження (контролю та забезпечення дотримання) директив щодо якості повітря на практиці. Якщо фаза 1 була більше зосереджена на обміні інформацією та досвідом з ключових регуляторних питань, то фаза 2 проекту спрямована на визначення найкращих практик у сфері інспектування та забезпечення дотримання законодавства в промисловості, що здійснюються на місцевому, регіональному та національному рівнях, що сприятиме покращенню екологічних наслідків у країнах-учасницях IMPEL. Викиди від промисловості, транспорту та судноплавства впливають на якість повітря в різних країнах ЄС. В рамках цього проекту PIAQ основна увага була зосереджена на промислових джерелах в країнах з великими зонами промислової активності.

 

Number: 2010/07 - 2011/03 – Status: Завершено – Period: 2010 - 2011 – Topic: Промисловість та повітря - Tags:

Subscribe to our newsletter