IMPEL Logo

Правильні дії для отримання екологічного дозволу

2016 - 2018

Завершено

Опис та цілі проекту

Цикл екологічних інспекцій (ЦЕІ) крок за кроком описує, як слід планувати екологічні інспекції та що слід враховувати при проведенні інспекцій. ЕІК також використовується IMPEL як основа, на яку можуть спиратися інші інспекційні ініціативи IMPEL для створення кращої узгодженості між розробленими інструментами. Незважаючи на те, що в Європі існує великий досвід у сфері екологічних дозволів, сама процедура ніколи не була описана у вигляді покрокового керівництва. Як наслідок, немає рівних умов для процедур отримання екологічних дозволів, немає керівництва для нових співробітників дозвільних органів, а також менша узгодженість між ініціативами IMPEL у сфері отримання дозволів.

Пропозиція цього 3-річного проекту полягає в тому, щоб: 1) зібрати та порівняти процедури, які використовуються в Європі на даний момент, та з'ясувати потреби; 2) на основі цієї інформації проектна група розробить керівництво, яке буде достатньо гнучким, щоб врахувати вимоги європейських органів влади при видачі дозволів на СВУ; 3) організувати тренінги з питань видачі дозволів на СВУ та визначити прогалини в інструментах та методологіях видачі дозволів, щоб можна було розпочати нові проекти IMPEL.

Під час тренінгу "Належна практика видачі екологічних дозволів" буде детально розглянуто взаємозв'язок між видачею дозволів та інспектуванням, визначено цікаві тематичні дослідження та кращі європейські практики, а також визначено та описано кроки, які можуть бути використані у процедурах видачі дозволів.

Кінцевим результатом роботи є покрокове керівництво з видачі дозволів, добре підготовлені співробітники дозвільних органів та визначення нових ініціатив IMPEL для проектів з видачі дозволів.

Доповідь "Doing the right things for Permitting" уважно розглядає взаємозв'язок між видачею дозволів та інспектуванням, визначає цікаві приклади з практики та кращі європейські практики, а також визначає та описує кроки, які можуть бути використані в дозвільних процедурах та інспектуванні.

Суміжні файли/інформація

 

 

Number: 2016/23 - 2017/21 - 2018/17 – Status: Завершено – Period: 2016 - 2018 – Topic: Промисловість та повітря - Tags:

Subscribe to our newsletter