IMPEL Logo

Методологія "Робити правильні речі

2006 - 2009

Завершено

Опис та цілі проекту

Фаза I. Програма порівняння пріоритетності екологічних інспекцій

Загальною метою Програми порівняння є отримання повної картини того, як різні держави-члени проводять інспекції та як вони обмінюються досвідом між собою. Інша мета полягає в тому, щоб інспектори ЄС обмінювалися інформацією та обговорювали способи проведення інспекцій з метою забезпечення дотримання природоохоронного законодавства. Обмін інформацією сприятиме транскордонному співробітництву та взаєморозумінню між країнами. Метою цього проекту є вивчення та аналіз подібностей та відмінностей у підходах до визначення пріоритетності екологічних перевірок контролюючими органами країн-учасниць ІСПЕЛ, досягнення розуміння того, як контролюючі органи країн-учасниць ІСПЕЛ працюють з &quo ;опціями&quo ; у своїх планах та програмах перевірок, а також сприяння наданню практичної інформації про екологічну ситуацію та ефективність процесу формування політики особам, відповідальним за розробку політики.

Етап II: Покроковий посібник з планування екологічних інспекцій

У 2006 році Нідерланди очолили порівняльну програму IMPEL "Робимо правильні речі I". Однією з головних цілей цього проекту було вивчення того, як інспекційні органи визначають пріоритети щодо своїх завдань та діяльності, що є одним з ключових кроків при складанні планів інспекцій. Важливою рекомендацією цього проекту була розробка практичного посібника з планування екологічних інспекцій, який був би достатньо гнучким, щоб задовольнити різні потреби інспекційних органів у країнах-членах IMPEL, і в той же час дозволив би їм відповідати вимогам RMCEI.

Етап III: Впровадження покрокового посібника з планування екологічних інспекцій

<Основною метою цього проекту, що виконувався у 2008 та 2009 роках, було сприяння, підтримка та просування впровадження методології "Робити правильні речі" з використанням покрокового посібника. У семінарах та тренінгах взяли участь фахівці-практики з 24 країн-членів IMPEL. Всі цілі були досягнуті за допомогою продуктів, описаних в основному звіті. Отримані висновки призвели до рекомендацій щодо майбутньої роботи IMPEL та подальших заходів.

Під час управління проектом було отримано корисний досвід, яким ми ділимося у цьому звіті.

В цілому результати цього проекту можна охарактеризувати як: підвищення рівня знань країн-членів IMPEL про методологію, описану в покроковому посібнику; майже у всіх країнах-членах IMPEL розпочато дискусію щодо впровадження методології; в ряді інспекційних органів відбулося успішне впровадження методології.

 

Number: 2006/19 - 2007/11 - 2008/02 – Status: Завершено – Period: 2006 - 2009 – Topic: Наскрізні інструменти та підходи - Tags:

Subscribe to our newsletter