IMPEL Logo

Досвід відступів від вимог щодо СВП БАТ-АЕЛ

2014 - 2016

Завершено

Опис та цілі проекту

Пункти 4 та 5 статті 15 Директиви про промислові викиди 2010/75/ЄС (IED) дозволяють країнам-членам IMPEL визначати, що за певних обставин у дозволі може бути встановлене менш суворе граничне значення викидів (ГЗВ), ніж НДТВ-АЕЛ. Держави-члени розробляють власні пропозиції щодо імплементації, які згодом будуть розглянуті Комісією. Комісія не опублікувала настанови щодо того, як має здійснюватися таке визначення. Це може призвести до різного тлумачення в країнах-членах IMPEL. Цей проект буде спрямований на виявлення передового досвіду та надання допомоги регуляторним органам країн-членів IMPEL у розробці більш послідовного підходу до відступів від НДВ.

Етап I: Обмін проектами пропозицій між країнами-членами щодо впровадження відступів від НДВ-АЕЛ відповідно до пунктів 4 та 5 статті 15 НДВ

У жовтні 2013 року Група з питань покращення регулювання Європейської мережі керівників природоохоронних агентств зустрілася з високопоставленими представниками Мережі IMPEL. Одним з питань, що обговорювалися, було невелике опитування, проведене в рамках мережі IMPEL, щодо того, як відступи від положень статті 15 Директиви можуть бути використані в різних державах-членах.
Результати опитування показали, що може бути корисним:

  • працювати разом, щоб краще зрозуміти основу, на якій відступ буде виправданим, особливо щодо непропорційних витрат
  • обмінюватися і, можливо, розробляти спільні інструменти або підходи

Фаза I спирається на цю роботу і об'єднує компетентні органи IMPEL для:

  • поділитися інформацією про те, як можуть бути використані положення про відступ від Статті 15(4) та 15(5);
  • поділитися будь-якими методологіями, що розробляються для застосування Статті 15(4) та 15(5);
  • сприяти можливостям для компетентних органів працювати разом та обмінюватися найкращими практиками

Етап II: Досвід відступів від НДТ-НДТ

Цей проект передбачає:

  • проведення семінару для обміну найкращою практикою у визначенні запитів на відступ від НДТ-НДТ
  • надання допомоги регуляторним органам у визначенні запитів на відступ від НДТ для інших промислових секторів, які опублікували Висновки щодо НДТ: Хлорно-лужне виробництво, виробництво цементу, вапна та оксиду магнію, целюлозно-паперова промисловість, целюлозно-картонна промисловість, вичинка шкур та шкіри, а також
    переробка мінеральної нафти та газу.
  • Допомагати регуляторним органам та Комісії у розробці НДТ-НДТ для інших секторів, які ще не опублікували Висновки щодо НДТ.

Суміжні файли/інформація

 

 

 

 

 

 

Number: 2014/18 - 2016/02 – Status: Завершено – Period: 2014 - 2016 – Topic: Промисловість та повітря - Tags:

Subscribe to our newsletter