IMPEL Logo

Об'єднана мережа дикорослих грибів (JoNeF)

2023

Триває

Опис та цілі проекту

Останніми роками зростає усвідомлення необхідності інтеграції грибів (макроміцетів) у європейську екологічну політику нарівні з тваринами та рослинами з метою їх захисту в природних середовищах існування.

Не дивлячись на це, наразі європейське природоохоронне законодавство зосереджене на захисті рослин та тварин, не враховуючи грибів, які є важливими компонентами наземних оселищ. Більше того, макроміцети можуть бути використані як індикатори для опису екологічного стану лісів та інших наземних оселищ. 

Щоб заповнити цю прогалину, гриби повинні бути включені в процеси законотворчості та прийняття рішень, а також в природоохоронні та екологічні ініціативи для створення комплексної природоохоронної стратегії.У цьому контексті, першим кроком є збір існуючих даних про макроміцетів в ЄС та встановлення загальних протоколів і стандартів перепису/моніторингу, подібних до тих, що існують для рослин і тварин. 

Ми вважаємо, що природоохоронні органи повинні координувати цю діяльність, не залишаючи її лише в руках асоціацій, приватних організацій та університетів. 

Загальною метою роботи проекту є підтримка: 

  • Розширення сфери дії існуючого європейського природоохоронного законодавства щодо грибів в частині моніторингу оселищ та біорізноманіття, а також захисту/відновлення лісів 
  • Інтеграція грибних видів у Додаток до Оселищної Директиви 
  • Розробка платформи бази даних ЄС для моніторингу макроміцетів 

Очікуваними результатами першої фази проекту (у період липень 2023 - грудень 2024 рр.) є створення єдиних стандартів та протоколів ЄС для обліку та моніторингу макроміцетів. 

Опитування на основі анкети JoNeF

Просимо Вас заповнити наведену нижче он-лайн анкету, пов'язану з проектом IMPEL JoNeF (Joint of Networks for wild Fungi).

Опитувальник JoNeF / Частина 1

Опитувальник JoNeF/Частина 2

Мета опитування на основі опитувальника JoNeF - збір, порівняння та аналіз інформації та даних щодо збереження європейських макроміцетів та збору даних.

Відповідати на запитання анкети можуть члени проєкту JoNeF та експерти-мікологи, які не є його активними членами.

Кінцевий термін заповнення анкети - 26 листопада 2023 року.


Number: – Status: Триває – Period: 2023 – Topic: Охорона природи - Tags:

Subscribe to our newsletter