IMPEL Logo

Поводження з відходами гірничодобувної промисловості

2019

Триває

Опис та цілі проекту

Гірничодобувна діяльність завжди була джерелом сировини для людини, але в той же час породила багато екологічних проблем. Величезна кількість відходів видобутку, часто занедбаних, є джерелами забруднення та зонами інженерно-геологічної і гідрогеологічної нестабільності. Сьогодні, після численних аварій, пов'язаних з гірничодобувною діяльністю, Європейська Комісія прийняла Директиву 2006/21/ЄС про управління відходами видобувних галузей промисловості (відому як Гірнича директива), яка внесла зміни до Директиви 2004/35/ЄС.

Директива про видобуток корисних копалин передбачає заходи, процедури та настанови щодо запобігання або зменшення, наскільки це можливо, будь-якого негативного впливу на навколишнє середовище, зокрема на воду, повітря, ґрунт, фауну і флору та ландшафт, а також будь-яких ризиків для здоров'я людини, що виникають внаслідок цього. Згодом кожна держава-член повинна забезпечити розробку гірничодобувними компаніями плану управління відходами для мінімізації, обробки, відновлення та утилізації відходів видобувної промисловості з урахуванням принципу сталого розвитку.

Цей проект має на меті порівняти транспозицію Директиви різними державами-членами з метою оцінки загальних керівних принципів для кращого управління відходами видобувної промисловості та отримати уявлення про те, як кожна держава-член переробляє/відновлює відходи гірничодобувної промисловості відповідно до європейської концепції циркулярної економіки.

Проект має на меті порівняти транспозицію Директиви різними державами-членами.

Очікувані результати:

  • Звіт про оцінку управління відходами гірничодобувної промисловості на основі різного досвіду партнерів проекту та, в кінцевому підсумку, включення пропозицій щодо переробки/повторного використання цього виду відходів.
  • Створити спільноту з метою продовження діалогу та поглиблення знань з цієї теми, що постійно розвивається, особливо у сфері важливих сировинних ресурсів.
.

 

Number: 2021/08-WP7, 2019/12 – Status: Триває – Period: 2019 – Topic: Вода і земля - Tags:

Subscribe to our newsletter