IMPEL Logo

Дозвіл відповідно до статті 6 (3) Директиви про оселища

2016 - 2018

Завершено

Опис та цілі проекту

Директиви про птахів та оселища є центральними для досягнення мети ЄС до 2020 року - зупинити та повернути назад втрату біорізноманіття, схваленої главами держав та урядів. Комісія прийняла амбітну стратегію для досягнення цієї мети, що складається з шести завдань. Ціль 1 цієї стратегії зосереджена на "Повній імплементації природоохоронного законодавства ЄС для захисту" біорізноманіття і вимагає значного покращення природоохоронного статусу.

У 2012-2014 роках Комісією було проведено "Дослідження з оцінки та вдосконалення процедури надання дозволів за статтею 6.3 для об'єктів Natura 2000". До нього були залучені лише природоохоронні органи. На практиці було застосовано велику кількість різних підходів. В цілому було встановлено, що процедура отримання дозволу за статтею 6.3 функціонує добре. Однак, деякі країни/регіони повідомили, що серед певних органів влади та/або секторів все ще існує загальний брак розуміння або готовності прийняти процедуру, передбачену статтею 6.3. Кілька країн повідомили, що все ще існує реальна потреба у створенні більш систематичної та послідовної системи оцінювання, забезпеченні навчання навичкам та адаптованих до місцевих умов керівних принципів.

Кар'єри та видобуток корисних копалин відкритим способом (2016-2017 рр.)

Основною метою цього проекту є сприяння подальшому розвитку потенціалу в рамках IMPEL, а також об'єднанню зусиль та обміну досвідом між державами-членами для забезпечення належної імплементації та виконання природоохоронних директив на національному рівні, сприяння збереженню природи та вивчення імплементації та виконання статті 6 (3) Директиви про видобуток неенергетичних корисних копалин (HD), зокрема, щодо кар'єрів та видобутку корисних копалин відкритим способом, за допомогою надання:

  1. Оцінку застосовності Керівного документу ЄС "Неенергетичний видобуток корисних копалин та Natura 2000" щодо кар'єрів та відкритих гірничих робіт (для видобутку каміння, піску (кар'єрів), крейди, гравію та іншої продукції для цивільного будівництва, промисловості тощо); та
  2. Оцінку застосовності Керівного документу ЄС "Неенергетичний видобуток корисних копалин та Natura 2000" щодо кар'єрів та відкритих гірничих робіт.); та
  3. дослідити, проаналізувати та висвітлити на конкретних прикладах практику держав-членів щодо застосування ст.
    6(3) ВД стосовно цього сектору.

У 2017 році проект продовжує сприяти розвитку потенціалу в рамках IMPEL та об'єднанню зусиль і обміну досвідом між державами-членами для забезпечення належної імплементації та виконання природоохоронних директив, сприяння збереженню навколишнього природного середовища.

Для досягнення цієї мети проект у 2017 році спрямований на вивчення імплементації та застосування статті 6 (3) Директиви про видобуток неенергетичних корисних копалин щодо сектору видобутку неенергетичних корисних копалин, зокрема, щодо кар'єрів та відкритих гірничих робіт, шляхом:
a) розробки керівного документу щодо інспектування кар'єрів та відкритих гірничих робіт, об'єкти яких розташовані в межах або поблизу територій "Натура 2000";
b) розробки дорожньої карти для розробки інструментарію планування інспектування природно-заповідних об'єктів (у т.ч. з можливістю застосування програми "Інструментарій" (ІRАM-Tool).

 

Пов'язані файли/інформація

 

Number: 2016/15 - 2017/19 – Status: Завершено – Period: 2016 - 2018 – Topic: Охорона природи - Tags:

Subscribe to our newsletter