IMPEL Logo

Поставки пластикових відходів (попередня заборона Китаю на імпорт пластикових відходів)

2019

Триває

Опис та цілі проекту

За оцінками, до 2018 року Китай прийняв на переробку 7 млн тонн пластикових відходів. Ввівши заборону на імпорт пластикових відходів, Китай спричинив шок у світовій торгівлі відходами пластику. Витіснені в результаті цього відходи здебільшого були відправлені до сусідніх азійських країн. Більшість з цих країн не мають потужностей для переробки такого обсягу відходів на УЗВ. Необхідна додаткова інформація про ці потоки відходів для кращого інформування політиків і регуляторів та виявлення кінцевого пункту призначення цих потоків відходів.

Поправки до Базельської конвенції щодо пластикових відходів мають набути чинності в січні 2021 року. Існує певна невизначеність, особливо в країнах ОЕСР за межами ЄС, щодо того, як ці поправки будуть застосовуватися. ЄС вніс поправки, які вводять додаткові пластикові відходи під контроль зеленого списку, порівняно з текстом Базельської конвенції. Це може призвести до викривлення ринку в країнах-членах ЄС, які є близькими до третіх країн. Ми вважаємо, що більша ясність кодів була б корисною для співробітників органів контролю за відходами по всій Європі, які також могли б поділитися з органами контролю за відходами за межами Європи.

Проект має на меті:

 • Допомогти компетентним органам у впровадженні поправок до Базельської угоди про пластикові відходи шляхом надання задокументованих рекомендацій та допомоги через серію вебінарів.
 • Досягти кращого розуміння кінцевих пунктів призначення для ірландських та європейських пластикових відходів.
 • <Забезпечити регуляторним органам краще розуміння потоків відходів пластику, особливо в азіатські країни, і того, як митниця взаємодіє з WSR.

  Пов'язані файли/інформація

   

  • Директива 2008/98/ЄС про відходи (Рамкова директива про відходи).
  • Директива (ЄС) 2018/851 (нова редакція ВРД).
  • Регламент (ЄС) № 1013/2006 про перевезення відходів.
  • Регламент (ЄС) № 1013/2006 про відходи.
  • Регламент (ЄС) № 1418/2007 про перевезення відходів, внесених до Зеленого списку, до деяких країн, що не є членами ОЕСР.
  • Регламент (ЄС) № 1418/2007 про перевезення відходів, внесених до Зеленого списку.
  • Директива (ЄС) 2019/904 про зменшення впливу деяких пластикових виробів на навколишнє середовище (Директива про пластмаси одноразового використання).
  • Директива (ЄС) 2019/904 про зменшення впливу деяких пластикових виробів на навколишнє середовище
  • Базельська конвенція про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням.
  • Базельська конвенція про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням.
  • Рішення Базельської Конференції Сторін 14 (BC – 14/12) про внесення змін до Конвенції з метою посилення контролю за транскордонним перевезенням пластикових відходів
  • .
 • Рішення Базельської конференції ООН з питань навколишнього середовища (BC 14/12)
 • Рішення

Number: 2021/06, 2020/06, 2019/06 – Status: Триває – Period: 2019 – Topic: Відходи та ТПВ - Tags:

Subscribe to our newsletter