IMPEL Logo

Зменшення вмісту пестицидів у воді

2016 - 2016

Завершено

Опис та цілі проекту

Баланс між конкурентоспроможним сільськогосподарським виробництвом та захистом водних екосистем є предметом занепокоєння країн-членів ЄС в рамках спільної аграрної політики (САП) та Водної рамкової директиви (ВРД). Інструментами досягнення сталого використання пестицидів є добровільні агроекологічні зобов'язання, що фінансуються в рамках Програм розвитку сільських територій (ПРТ) та регуляторні мінімальні вимоги перехресного дотримання та базові заходи відповідно до ВРД.Для досягнення цілей доброго стану підземних та поверхневих вод, статтею 11.3 ВРД визначено, що перегляд та, за необхідності, оновлення заходів щодо запобігання та контролю використання пестицидів має бути здійснено та включено до Планів управління річковими басейнами (ПУРБ). Необхідно описати національне регулювання для досягнення поставлених цілей та визначити цю правову основу основних заходів щодо запобігання та контролю використання пестицидів відповідно до Директиви (2009/128/ЄС) про стале використання пестицидів у програмі заходів, яку країни-члени завершують у грудні 2015 року відповідно до ВРД.Крім того, відповідно до ВРД мають бути розроблені програми ризик-орієнтованого (оперативного) моніторингу з метою відстеження потреби у заходах, спрямованих на зменшення забруднюючих речовин у підземних та поверхневих водних об'єктах.Ці витрати на моніторинг в країнах-членах різною мірою покриваються за рахунок громадськості та користувачів пестицидів. Впровадження ВРД триває вже перший цикл управління, і в країнах-членах існують різні прогалини в імплементації в залежності від передумов та національних проблем і можливостей.Мережа IMPEL планує обмінюватися планами та стратегіями для сприяння подальшій імплементації ВРД у національне законодавство з метою досягнення гармонізованого балансу між обов'язковими та добровільними заходами, а також гармонізованого використання принципу "забруднювач платить", коли витрати на моніторинг мають бути розподілені.

Проект має на меті сприяти обміну знаннями та досвідом щодо:

  • Як держави-члени знаходять баланс між добровільними та обов'язковими заходами;
  • як держави-члени визначають правову базу для досягнення цілей ВРД;
  • Проектування моніторингу пестицидів на основі оцінки ризиків;
  • Як добровільні агроекологічні зобов'язання сприяють зменшенню концентрації пестицидів у воді.

Number: 2016/13 - 2017/14 – Status: Завершено – Period: 2016 - 2016 – Topic: Вода і земля - Tags:

Subscribe to our newsletter