IMPEL Logo

SPIDER WEB: Стратегічний проект з підвищення рівня виявлення та припинення екологічних злочинів на Західних Балканах

2018 - 2019

Завершено

Опис та цілі проекту

SPIDER WEB спільно фінансується Європейським Союзом та Федеративною Республікою Німеччина на підставі грантової угоди з Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GmbH) в рамках проекту IPA/2017 "Протидія серйозним злочинам на Західних Балканах".

Для зручності, будь ласка, ознайомтеся з оновленнями SPIDER WEB нижче:

1. Передумови

Боротьба з тяжкою та організованою злочинністю (ТЗ), включаючи боротьбу з екологічними правопорушеннями, що регулюються законодавством ЄС та міжнародними законодавчими актами та угодами, такими як вбивство, знищення, володіння або торгівля зразками охоронюваних видів дикої фауни (зокрема, птахів) або флори, незаконна лісозаготівля / регулювання лісозаготівлі або неналежне збирання, транспортування, відновлення або утилізація (небезпечних) відходів, є ключовими проблемами не тільки, але особливо в Південно-Східній Європі (ПСЄ) через низький рівень обізнаності щодо охорони довкілля, недостатню кількість інформації, а також відсутність фінансових та людських ресурсів. Сьогодні ці правопорушення все ще не вважаються достатньо пріоритетними, в той час як їх вплив на здоров'я людей, екосистеми та навколишнє середовище є значним.

Ланцюги контролю за дотриманням вимог (дозвільні органи, інспектори, поліція, прокуратура та судова система) є настільки сильними, наскільки сильною є найслабша ланка. Аудиторські органи, а також митні органи також є ключовими учасниками у визначенні міцності цього ланцюга відповідності.

Підвищення обізнаності, цілеспрямовані заходи з розбудови потенціалу щодо екологічних злочинів та співпраця необхідні для підтримки різних учасників ланцюга відповідності в Південно-Східній Європі з метою підвищення статусу та пріоритетного рівня екологічних злочинів у регіоні. Процес вступу до ЄС надає можливість підключити суб'єктів Південно-Східної Європи до відповідних мереж ЄС для сталого партнерства та постійного обміну на індивідуальному та організаційному рівнях.

2. Мета

Загальною метою SPIDER WEB є підвищення обізнаності та рівня кваліфікації всіх суб'єктів у ланцюгу екологічного правозастосування для успішного припинення та переслідування незаконної поведінки та обмеження негативного впливу такої поведінки на здоров'я людини та довкілля.

3. Сфера застосування

Географічний обсяг роботи спочатку буде зосереджений на 6 цільових країнах:

 • Албанія
 • Боснія і Герцеговина
 • Північна Македонія
 • Косово*
 • Чорногорія
 • Сербія

Однак, результати роботи SPIDER WEB будуть доступні для використання та застосування усіма організаціями-членами IMPEL.

Основна увага буде зосереджена на екологічних питаннях, однак пріоритетними були визначені наступні дві теми:

 1. Охорона природи; включаючи торгівлю дикими тваринами, на які поширюється дія Директиви про оселища та птахів, та лісозаготівлю, що регулюється Регламентом ЄС про деревину.
 2. Управління відходами; охоплює всі аспекти ланцюга від точки утворення до транспортування та переробки, на які поширюється дія Директив та Регламентів ЄС про відходи (в тому числі Рамкова директива про відходи, Європейський перелік відходів, Положення про транспортування відходів, а також специфічні закони щодо потоку відходів).

4. методологія

 1. Підхід полягатиме в тому, щоб спочатку оцінити базовий рівень у 6 цільових країнах щодо стану справ та можливих прогалин у практичному впровадженні та забезпеченні виконання вищезазначених положень, а також провести оцінку потреб у навчанні серед усіх залучених органів влади. На основі цих результатів будуть розроблені навчальні програми, спрямовані на підтримку оперативної діяльності та потенціалу залучених органів по всьому ланцюгу правозастосування. Крім того, вони сприятимуть створенню оперативних мереж і підтримці прийняття більш ефективних і гармонізованих стратегій кримінального переслідування.
 2. Основою діяльності SPIDER WEB буде розробка навчальних матеріалів (після визначення потреб у навчанні), проведення тренінгів і розробка навчального посібника. Навчальний посібник матиме розділи для поліцейських, прокурорів та суддів, а також, за можливості, для організацій громадянського суспільства. Розробка навчальних матеріалів включатиме підготовку презентацій, інструментів, вправ, секційних засідань, тематичних досліджень та рекомендацій для використання різними групами учасників (дозвільними органами, інспекторами, поліцією, прокуратурою та суддями) на навчальних семінарах.
 3. Заключна конференція надасть можливість ряду учасників зібратися разом, щоб обговорити ланцюжок дотримання вимог в цілому. За можливості, перед пленарним засіданням, яке офіційно закриє SPIDER WEB, буде проведено кілька секційних засідань / міні-семінарів з ключових тем. За підсумками конференції буде підготовлено та розповсюджено в електронному форматі підсумковий звіт з індивідуальними рекомендаціями для кожної з шести країн.

Підсумки та результати:

 • Базовий огляд та звіт
 • Оцінка потреб у навчанні та звіт
 • Розробка тренінгу
 • Проведення тренінгу
 • Розповсюдження навчального посібника
 • Конференція
 • Заключний звіт
 • Розповсюдження інструментів, інформації, кращих практик

5. Команда

Команда SPIDER WEB складається з наступних осіб:

IMP010_Introductie_Team def.jpg 1.23 MB

 

 

 

Number: NA – Status: Завершено – Period: 2018 - 2019 – Topic: Відходи та ТПВ - Tags:

Subscribe to our newsletter