IMPEL Logo

Підтримка впровадження методу інтегрованої оцінки ризиків (IRAM)

2014 - 2014

Завершено

Опис та цілі проекту

6 січня 2011 року набула чинності Директива про промислові викиди (ДВВ), положення якої, перелічені у статті 80(1), мали бути імплементовані у національне законодавство протягом двох років. Директива встановлює нові вимоги до інспектування промислових установок, як описано в статті 23 Директиви. Зобов'язання щодо регулярних екологічних перевірок є новим викликом для країн-членів ЄС. IMPEL вже розробив Інтегрований метод оцінки ризиків (IRAM) в рамках проекту IMPEL easyTools, як інструмент, що допоможе країнам-членам ЄС виконати вимоги статті 23 IED. Розробка Інтегрованого методу оцінки ризиків (IRAM) та пов'язаного з ним ІТ-інструменту дала зрозуміти, що інструмент оцінки ризиків повинен використовуватися не тільки для перевірок СВП, але й для перевірок відповідно до Директиви Seveso та RMCEI.

Відповідно було визначено дві основні цілі:

Відповідно було визначено дві основні цілі:

Відповідно було визначено дві основні цілі

  1.  Сприяти державам-членам у впровадженні IRAM для різних видів інспекцій та пов'язаних з ними завдань, визначених європейським законодавством, як чинним, так і тим, що розробляється;
  2.  Сприяти державам-членам у впровадженні IRAM для різних видів інспекцій та пов'язаних з ними завдань
  3.  Забезпечити однакове застосування правил проведення екологічних інспекцій в державах-членах з метою досягнення рівних умов для всіх, що просуваються Радою ЄС в 7-й Стратегії з охорони навколишнього середовища та мають бути впроваджені разом з новими європейськими правилами.

 

Number: 2014/11 – Status: Завершено – Period: 2014 - 2014 – Topic: Промисловість та повітря - Tags:

Subscribe to our newsletter