IMPEL Logo

Проект TFS Морський порт I-II

2003 - 2006

Завершено

Опис та цілі проекту

Метою цих проектів було покращення європейського правозастосування правил перевезення відходів, викладених у Регламенті ЄС 259/93 та Базельській конвенції, шляхом покращення співпраці між правоохоронними органами.

Проекти визначили декілька рівнів покращення. На другому етапі була сформована і розширена мережа інспекторів в портах-учасниках. Ця мережа використовується для обміну інформацією про порушення правил, розбіжності в інтерпретаціях і знаннях про правозастосування. Що ще важливіше, мережа використовувалася для планування фактичної спільної правозастосовчої діяльності. Були розроблені та використані стандартні методи правозастосування, встановлені спільні пріоритети та проведені спільні заходи. Таким чином, проект зробив важливий внесок як у забезпечення цілісності внутрішнього ринку відходів, так і в досягнення екологічних цілей, що лежать в основі європейського регулювання перевезень відходів. Найближчим часом буде реалізовано другий проект, який базуватиметься на досвіді, отриманому в рамках першого проекту, та на збільшенні кількості портів-учасників.

Пов'язані файли/інформація

Морський порт I:

Морський порт II:

Number: 2003/05 - 2005/08 – Status: Завершено – Period: 2003 - 2006 – Topic: Відходи та ТПВ - Tags:

Subscribe to our newsletter