IMPEL Logo

Зміна тенденції забруднення підземних вод

2020

Триває

Опис та цілі проекту

Ст. 4 Водної Рамкової Директиви (ВРД) зобов'язує держави-члени, серед іншого, захищати, покращувати та відновлювати всі водойми підземних вод з метою досягнення доброго стану підземних вод до грудня 2015 року, а також вживати заходів, необхідних для зміни будь-якої значної та стійкої тенденції до зростання концентрації забруднюючих речовин. Фактично, однак, 25 % підземних водних об'єктів в ЄС (і, наприклад, 36 % в Німеччині) мали незадовільний хімічний стан у 2015 році, в основному через забруднення нітратами та пестицидами в сільському господарстві. Більше того, згідно зі звітом ЄАОС за 2018 рік, загальна площа підземних водних об'єктів з виявленою тенденцією до зростання забруднення все ще майже вдвічі перевищує площу зі зворотною тенденцією (9,9 % проти 5,9 % площі).

Підземні водні об'єкти мають серйозні проблеми з хімічним забрудненням.

Таким чином, в ЄС існує серйозний дефіцит імплементації щодо захисту підземних вод, і лише деякі держави-члени можуть продемонструвати певний успіх у досягненні розвороту тенденції. Деякі держави-члени протягом останніх років, востаннє Німеччина в червні 2018 року, були визнані Судом ЄС такими, що порушили свої зобов'язання за Директивою про нітрати, не вживши необхідних додаткових заходів або посилених дій для зменшення забруднення води, коли стало очевидно, що Національна програма дій є недостатньою.

Проект має на меті зменшити цей дефіцит імплементації, розглядаючи можливі інструменти та найкращі практики на адміністративному рівні, особливо на рівні регіональних та місцевих органів управління водними ресурсами.

Пов'язані файли/інформація

  • Директива 2000/60/ЄС = Водна Рамкова Директива (ст. 4.1.b.iii)
Директива 91/676/ЄЕС = Директива про нітрати
  • Директива 2006/11/ЄС = Директива про нітрати
  • Директива 2006/118/ЄС = Директива про підземні води
  • .

    Number: 2021/08-WP5, 2020/11 – Status: Триває – Period: 2020 – Topic: Вода і земля - Tags:

    Subscribe to our newsletter