IMPEL Logo

Верифікація місць видалення відходів

2003

Завершено

Опис та цілі проекту

Проект спрямований на посилення співпраці та обміну інформацією щодо перевірки місць призначення відходів в рамках Регламенту ЄС 259/93 (Waste Shipment Regulation WSR) про нагляд та контроль за перевезенням відходів, шляхом проведення інспекцій в країнах-учасницях та відстеження потоків відходів до кінцевого пункту призначення.

Результати проекту

 • Було вдосконалено мережу правоохоронних органів в країнах-учасницях та визначено контакти між правоохоронними органами в країнах-учасницях, відповідальними за здійснення контролю за основними об'єктами утилізації та переробки відходів. Тим не менш, існують великі відмінності в завданнях, компетенції та юрисдикції залучених організацій. Також різниться спосіб, у який триденне попереднє повідомлення імплементовано в національне законодавство;
 • На основі існуючих методів та досвіду розроблено методику (посібник) з перевірки відходів, що перевозяться. Метод містить адміністративні перевірки, перевірки "на місці" та спосіб обміну інформацією між залученими (правоохоронними) органами;
 • Проведено перевірку вантажів відходів. Країни-учасниці мали намір перевірити 25 нотифікованих перевезень відходів. Одинадцять перевірок були перевірені "від колиски до могили". Виявилося, що ряд нотифікацій (7 з 25) не були "у використанні". У трьох випадках були виявлені порушення. Результати дають підстави для подальшого вдосконалення правозастосування регулювання в майбутньому;
 • З низки причин було виявлено, що триденне попереднє повідомлення є дуже складним для виконання. Попереднє повідомлення подається до компетентного органу/органів країни/регіону, який/які не є автоматично відповідальним виконавчим органом. Також було виявлено, що планування інспекційних потужностей протягом декількох днів для перевірки вантажів є складним;
 • Відбувся обмін практичним досвідом та інформацією.

Рекомендації

На основі досвіду та результатів правозастосування проекту можна надати наступні рекомендації:

 • Європейській Комісії слід переглянути зобов'язання щодо триденного попереднього повідомлення в рамках перегляду Регламенту ЄС 295/93. Процедура повідомлення повинна регулюватися таким чином, щоб її можна було адекватно застосовувати, наприклад, шляхом стимулювання електронного обміну даними про повідомлення (наприклад, EUDIN), а також між органами, відповідальними за ці повідомлення, і тими, хто відповідає за примусове виконання;
 • (переглянутий) Регламент 259/93 повинен зобов'язати держави-члени надавати щорічний звіт про перебіг виконавчих дій. Ці результати мають бути проаналізовані робочою групою за дорученням Комісії та використані для подальшого вдосконалення Регламенту.
 • Держави-члени повинні бути заохочені до звітування про свій досвід застосування триденного попереднього повідомлення. (переглянутий) Регламент 259/93 повинен передбачити це зобов'язання.
 • IMPEL/IMPEL-TFS повинен працювати над створенням розгалуженого веб-сайту в Інтернеті з відповідною інформацією про регулювання та забезпечення дотримання правил перевезення відходів, з повною контактною інформацією, каталогами/довідниками відходів і т.д.;
 • Компетентні органи та/або органи правозастосування повинні призначити один центральний координаційний центр на національному рівні, особливо в тих випадках, коли обов'язки з дотримання (забезпечення) процедури нотифікації покладені на регіональні рівні. Також компетентні органи та органи виконавчої влади повинні працювати над покращенням доступу до систем даних про нотифікацію за три дні до її початку, щоб забезпечити можливість проведення точних "перевірочних інспекцій";
 • Керівництво проекту пропонує розширити встановлену співпрацю з більшою кількістю країн ЄС, розширити фокус проекту на відходи, включені до Зеленого переліку, та відходи, що не підлягають нотифікації, а також зосередити увагу на інспекціях у пунктах перетину кордонів на стратегічному рівні (за участю більше, ніж одного органу виконавчої влади).

Пов'язані файли/інформація

Проект з верифікації - фаза ІІ:

 

Number: 2003/06 - 2004/16 – Status: Завершено – Period: 2003 – Topic: Відходи та ТПВ - Tags:

Subscribe to our newsletter