IMPEL Logo

Стічні води в природному середовищі (WiNE)

2017

Триває

Опис та цілі проекту

Цей робочий пакет має на меті допомогти державам-членам у переході до циркулярної економіки в рамках водного циклу. Шляхом обміну передовим досвідом у сфері управління водними ресурсами в містах, промисловості та харчовій галузі, з точки зору використання та повторного використання води (використання очищених стічних вод як альтернативного джерела води), передбачається визначити та вдосконалити рішення з точки зору ефективності використання води (з урахуванням як якісних, так і кількісних аспектів), які можуть сприяти досягненню нульового рівня забруднення навколишнього середовища.

На попередніх етапах цього проекту, на промисловому рівні, передбачалося отримати доступ до використання води всередині переробки, і був розроблений новий індикатор (Індекс оборотності води), що поєднує в собі якісні та кількісні аспекти. Він був застосований до конкретних промислових об'єктів, а саме нафтопереробного заводу, целюлозно-паперової фабрики, очисних споруд тощо, і протягом 2020/21 року передбачалося з'ясувати придатність Індексу для місцевої/регіональної діяльності.

Цей проєкт має на меті розробити нові інструменти та/або вдосконалити попередній (Індекс циркулярності води), який пов'язує кілька частин природоохоронного законодавства для сприяння переходу до циркулярної економіки через ефективне використання води, враховуючи як якісні, так і кількісні аспекти. Для досягнення цієї мети передбачається визначити та пов'язати найкращі практики з точки зору використання води в рамках процесу або діяльності та повторного використання (використання очищених стічних вод як альтернативного джерела води), управління якістю води, поводження з мулом, використання водних ресурсів та енергетичного балансу.

Таким чином, від застосування Індексу циркуляції води передбачається знайти найкращі рішення в об'єктах, діяльності та кінцевих продуктах для сприяння "повторному використанню/циркулярним ринкам", що не тільки призведе до кращого ефективного використання води (за кількістю та якістю), але й сприятиме нульовому забрудненню, а також, де це можливо, в рамках взаємозв'язку вода-продовольство-енергія-екосистеми.

Ще одним пов'язаним з цим результатом роботи буде покращення професійної підготовки, поширення знань та забезпечення дотримання вимог у сільській місцевості, як це вимагається для виконання Плану дій з 9-ти пунктів ЄАОС.

 

Number: 2020/13, 2019/10, 2018/07, 2017/10 – Status: Триває – Period: 2017 – Topic: Вода і земля - Tags:

Subscribe to our newsletter