IMPEL Logo

Конференції з водних та земельних ресурсів

2017

Триває

Опис та цілі проекту

Європейська Комісія звернулася до ІСПЕЛ з проханням розширити та застосувати свій регуляторний потенціал у групі експертів з водних та земельних ресурсів. Ефективне управління водними та земельними ресурсами (як якісними, так і кількісними) залежить від належного перспективного планування та реалізації на основі даних, інформації та професійного судження. Важливо, щоб економічне зростання в кожній державі-члені підтримувало запланований сталий захист та використання водних і земельних ресурсів. Крім того, Ініціатива ECA, яку просуває Європейська Комісія, ставить нові завдання, зокрема, за пунктом 5 (Підготувати керівний документ(и) щодо належної практики забезпечення дотримання екологічних вимог у сільській місцевості (стосовно земельних та водних ресурсів)), які необхідно дослідити, обговорити, знайти пропозиції для виконання амбітної перспективи подальшого розвитку IMPEL.

Проведена діяльність та накопичений досвід у сфері водних та земельних ресурсів повинні бути поширені серед членів IMPEL. Щорічна Конференція з водних і земельних ресурсів є інструментом для широкого контакту та обговорення. натисніть на посилання для отримання додаткової інформації та звітів:

Конференція з водних і земельних ресурсів 2022

Конференція з водних і земельних ресурсів 2019

Конференція з водних і земельних ресурсів 2018

Конференція з водних і земельних ресурсів 2017

Пов'язані файли/інформація

  • Оцінка та управління ризиками повеней Директива 2007/60/ЄС
  • Зв'язок (COM(2007) 414 final) - вирішення проблем дефіциту води та посух в ЄС
  • Стратегія з питань Стратегія COM(2006) 231
  • Пропозиція ЄС щодо Рамкової Директиви про ґрунти
  • Рамкова Водна Директива (ВРД) 2000/60/ЄС та дочірні Директиви
  • Спільна аграрна політика
  • Директива про промислові викиди (ДВП) 2010/75/ЄС
  • Програма ЄС "Коперник" про Землю (Регламент (ЄС) N° 377/2014)

 

Number: 2021/08-WP9, 2018/10, 2017/15 – Status: Триває – Period: 2017 – Topic: Вода і земля - Tags:

Subscribe to our newsletter