IMPEL Logo

Конференція IMPEL 2013

Date of publication Jan 13, 2014

Download

Тези

Висновки конференції

Визнання розриву в імплементації

Існуючий розрив у виконанні в Європі підриває створення рівних умов для всіх. Складна ситуація в європейських національних економіках призвела до скорочення ресурсів і перевантаження працівників природоохоронних органів, а отже, і до зниження якості екологічних дозволів та перевірок. Це (зрештою) призведе до неналежного/недостатнього виконання природоохоронного законодавства Співтовариства та спричинить ризики для здоров'я людей і довкілля. Тому необхідно зробити більше для посилення імплементації та забезпечення необхідних ресурсів для досягнення кращого стану довкілля в Європі та уникнення зростаючих соціальних та економічних витрат, пов'язаних з його невиконанням. Необхідно проводити більш систематичну оцінку реальних проблем імплементації, з якими стикаються на місцях, і залучати фахівців-практиків до визначення та впровадження практичних підходів і рішень проблем, що виникають.

Простіша і більш здійсненна політика і законодавство

Спеціалісти-практики можуть відігравати ключову роль у розробці законодавства, щоб забезпечити його практичне застосування та виконання. Необхідно використовувати більш системні підходи та інструменти для залучення фахівців-практиків та кращого використання їхнього практичного досвіду. Необхідно докласти більше зусиль для впорядкування та спрощення регуляторних вимог, щоб зменшити бюрократію та полегшити ведення бізнесу. Існують можливості для більшої прозорості екологічного управління з метою покращення участі зацікавлених сторін, громадянського суспільства та громадян. Існує потреба у спрощенні, впорядкуванні та підвищенні доступності інформації, необхідної для підтримки кращого дотримання екологічного законодавства.

Більша підтримка організацій-виконавців

Покращення координації між різними суб'єктами є очевидним пріоритетом. Ми повинні шукати можливості для більш тісної та ефективної співпраці між мережами по всій Європі, між окремими країнами, а також між відповідними органами влади всередині країн. Експертна оцінка зарекомендувала себе як дуже ефективний механізм для виявлення та пошуку рішень проблем імплементації. Ми заохочуємо до більшого і ширшого використання підходів експертної оцінки як на національному, так і на європейському та міжнародному рівнях. Існує очевидна потреба у більшій та якіснішій підготовці фахівців-практиків. Ми повинні визначити пріоритетні напрямки для навчання регуляторів, інспекторів, прокурорів, суддів та омбудсменів, включаючи спільні навчальні програми, де це доречно. Існує постійна потреба в розробці та впровадженні методів та інструментів, які допоможуть організаціям-виконавцям визначати пріоритети та спрямовувати свої зусилля на досягнення найкращих результатів для людей та довкілля з урахуванням їхніх обмежених ресурсів. Ми заохочуємо розвиток форумів для просування інноваційного мислення і підходів щодо того, як можна зробити весь цикл впровадження більш ефективним і результативним, забезпечуючи більші екологічні переваги, підвищуючи конкурентоспроможність і підтримуючи більш зелену економіку в Європі.

<На завершення Джон Сігер, голова IMPEL, заявив, що IMPEL закликає осіб, які приймають рішення на європейському рівні та в окремих країнах, розглянути ці рекомендації та вжити заходів для забезпечення більших переваг, які будуть отримані від кращої імплементації. Мережі відіграють важливу роль у просуванні цих дій, і IMPEL заохочує країни до активної участі в них.

Новий стратегічний напрямок

Однією з подальших дій, які наразі здійснює ІМФЕЛ, є розробка нового стратегічного напряму для майбутнього своєї мережі. Прийнявши стратегічний документ, ІМФЕЛ описує свою спрямованість, пріоритети і нову структуру мережі на наступні кілька років, а також те, як вона буде адаптуватися до майбутніх викликів. Це включає, наприклад, створення п'яти нових експертних груп на заміну двох існуючих кластерів.

ЗАЯВА КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Tags:

Subscribe to our newsletter