IMPEL Logo

Посібник з інспектування та правозастосування електронних відходів

Цей посібник має на меті запропонувати практичні рекомендації та довідкову інформацію для працівників регуляторних та правоохоронних органів, які займаються питаннями транскордонного переміщення відпрацьованого електричного та електронного обладнання (ВЕЕО) та електричних та електронних відходів (е-відходів). Хоча дії як країн-експортерів, так і країн-імпортерів є важливими для ефективного виконання Базельської конвенції, в тому числі щодо електронних відходів, цей посібник зосереджується, насамперед, на країнах-імпортерах. Це пов'язано з тим, що проект спрямований на підтримку розбудови потенціалу у відповідних країнах, які є переважно країнами-імпортерами. Оскільки морські порти на сьогоднішній день є основними пунктами ввезення партій ВЕЕО та електронних відходів на африканський континент, цей посібник зосереджений на розбудові потенціалу та покращенні співпраці між співробітниками правоохоронних та регуляторних органів, чия повсякденна робота пов'язана з африканськими морськими портами.

Посібник був підготовлений в 2012 році членами команди проекту IMPEL, відповідальної за виконання компонента IV проекту "Електронні відходи в Африці". Підготовка була здійснена у тісній співпраці з Секретаріатом Базельської конвенції та BCCC-Нігерія.

Tags:

Subscribe to our newsletter