IMPEL Logo

Посібник з інспектування полігонів твердих побутових відходів (переглянута версія 2016 року)

Інспекція на полігоні повинна охоплювати різні питання. На основі проекту IMPEL "Полігони ТПВ" інспекційна група вирішила вибрати певні теми, на яких слід зосередити увагу в цьому посібнику, а саме:
(1) Критерії та процедури приймання відходів.
(2) Газовий контроль.
(3) Захист ґрунту та води (підземних вод).
(4) Контроль води та управління вилуговуванням.

Дане керівництво містить для кожної з вищезазначених тем короткий опис, включаючи вимоги Директиви про полігони ТПВ щодо цієї діяльності.

По-друге, дається посилання на (відомі) існуючі керівництва та інструменти в державах-членах ЄС.

Для кожного з цих напрямків дається короткий опис.

Tags:

Lead country and contact

Нідерланди

Subscribe to our newsletter