IMPEL Logo

Посібник із застосування СВУ при плануванні та проведенні інспекцій

Це керівництво було підготовлено в рамках проекту IMPEL 2012 року: Екологічні інспекції промислових установок відповідно до Директиви про промислові викиди (Директива про промислові викиди). Основною метою цього проекту була організація обміну інформацією щодо найкращих практик імплементації статті 23 Директиви про промислові викиди з урахуванням вже розроблених IMPEL настанов щодо планування інспекцій та оцінки ризиків, а також вимог, викладених у статті 23 Директиви про промислові викиди.

Tags:

Lead country and contact

Німеччина

Subscribe to our newsletter